Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

Stel je voor – je leert je werknemer alle kneepjes van het vak, je geeft hem advies en je betaalt voor zijn workshops en trainingen. Je ziet dit als een investering in de toekomst van je bedrijf, maar dan neemt je werknemer plots ontslag. Hij gebruikt de opgedane kennis en klantenrelaties om zijn eigen bedrijf op te zetten – een bedrijf dat concurreert met jouw eigen bedrijf! Om dergelijke situaties te voorkomen, kiezen veel werkgevers ervoor om een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dit is een beding dat de werknemer verbiedt om na afloop van de arbeidsovereenkomst (in het beding nader bepaalde) concurrerende werkzaamheden te verrichten. Dat lijkt een goede oplossing, maar wat als de werknemer zich hier niets van aantrekt?

De gevolgen van een overtreding

Als een werknemer een eigen bedrijf opzet dat concurreert met zijn voormalige werkgever of een baan aanneemt bij een concurrerend bedrijf, zal dit doorgaans een schending van het concurrentiebeding opleveren. De werkgever kan in zo’n geval naar de rechter stappen en in een civielrechtelijke procedure een schadevergoeding eisen. Hoewel een schadevergoeding het leed zeker kan verzachten, is het kwaad in zo’n geval echter al geschied. De bedrijfsgeheimen liggen al op straat en er zijn wellicht al klanten overgestapt. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat een werknemer het concurrentiebeding schendt. Dat is waar Signum Interfocus in beeld komt.

Het verzamelen van bewijs

Uit ervaring weten we dat de beslissing om het concurrentiebeding te schenden in de meeste gevallen geen impulsieve, spontane beslissing is. Integendeel, in het gros van de gevallen wordt er een gedetailleerd plan uitgestippeld – soms zelfs in samenwerking met andere werknemers. Dit uit zich bijvoorbeeld in het kopiëren van bedrijfsgegevens of het onderhouden van klantenrelaties buiten het bedrijf om. Om schade aan je bedrijf te voorkomen, is het zaak om dergelijke activiteiten zo vroeg mogelijk te signaleren. Heb je het vermoeden dat een van jouw werknemers het niet zo nauw neemt met het concurrentiebeding? Wij gaan voor jou op onderzoek uit.

Onze werkwijze

Als eerste stap gaan we samen om de tafel zitten om een onderzoeksaanpak te formuleren. Waar wordt de werknemer van verdacht? Welk bewijs is voldoende? Signum Interfocus werkt hierbij nauw samen met een gespecialiseerd advocaat, die de juridische mogelijkheden en grenzen van het onderzoek in kaart brengt. Wanneer de kaders van het onderzoek vaststaan, gaan we over op de bewijsvergaring. We gaan niet alleen op zoek naar signalen van afwijkend gedrag, maar gaan ook de digitale sporen van de werknemer na. Onder bepaalde voorwaarden kan er een bewijsbeslag worden gelegd: in dat geval worden bepaalde bewijsstukken (zoals een telefoon of laptop) veiliggesteld om te voorkomen dat de werknemer het bewijs verbergt. Als er inderdaad bewijs van een voornemen tot het schenden van het concurrentiebeding wordt gevonden, zal dit doorgaans tot ontslag op staande voet leiden.

Voorkomen is beter dan genezen

Eén werknemer kan, door het concurrentiebeding te schenden, een groot gevaar vormen voor je bedrijf. Gelukkig kun je verschillende maatregelen nemen om het risico op dergelijke praktijken zo veel mogelijk te verkleinen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een pre-employment screening, een uitgebreid achtergrondonderzoek dat vóór het aannemen van de werknemer wordt verricht. Ook onze E-learning Compliance & Integriteit kan een oplossing bieden. Deze module laat je werknemers oefenen met integriteitsvraagstukken en vraagt aandacht voor het belang van integer gedrag.