Pre Employment Screening

Integriteit begint bij mensen. De mate waarin zij zich bewust zijn van integriteitrisico’s en in hoeverre zij zélf risico’s met zich meebrengen, is van grote impact op integriteit binnen uw organisatie. U wilt daarom weten of de medewerkers die u aanneemt een waarheidsgetrouw beeld hebben geschetst van hun arbeidsverleden. Ook wilt u weten in hoeverre ze betrokken zijn bij andere organisaties of een eigen onderneming, of dat op een andere wijze sprake  kan zijn van een belangenverstrengeling. Tot slot wilt u weten of deze medewerkers zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan niet-integer gedrag of in omstandigheden verkeren die hun integriteit stevig op de proef zouden kunnen stellen.

Door op discrete maar grondige wijze, onderzoek te doen naar de achtergrond en het werkverleden van kandidaten voor bepaalde functies, krijgt u vooraf inzicht in de hierboven genoemde aspecten en wordt voor een groot deel voorkomen dat dergelijke situaties bij uw organisatie ontstaan.

Pre Employment Screening

Signum Interfocus voert Pre Employment Screening uit conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en gaat op discrete en vertrouwelijke wijze om met gegevens. Wij zorgen er voor dat een kandidaat niet onnodig of te zwaar wordt gescreend en leggen altijd de screeningsrapportage ter goedkeuring voor aan de betrokkene, alvorens deze wordt verzonden aan onze opdrachtgever.

De screening wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide, getrainde en gescreende medewerkers van Signum Interfocus die de dynamiek van de organisatie en functie kennen en deze kunnen vertalen naar specifieke integriteitsrisico’s. Ook kunnen wij u als opdrachtgever adviseren over hoe u kunt omgaan met de in onze rapportage geconstateerde feiten en omstandigheden.

Soorten screening
Signum Interfocus kent drie niveaus van Pre Employment Screening:

Niveau 1: Screening voor functies met een laag integriteitsrisicoprofiel
Digitaal achtergrondonderzoek

Niveau 2: Screening voor functies met een regulier integriteitsrisicoprofiel
Digitaal achtergrond onderzoek + referenties

Niveau 3: Screening voor functies met een hoog integriteitsrisicoprofiel
Digitaal achtergrond onderzoek + referenties + integriteitsinterview

Executive Screening

Het screenen van leden van de raad van toezicht/commissarissen, bestuurders en directeuren vraagt extra tijd en verdieping als het gaat om het digitale onderzoek, het inwinnen van referenties en het voeren van een integriteitsinterview. Daarnaast stelt het zwaardere eisen aan de gesprekspartner als het gaat om senioriteit in gesprekken met referenten en kandidaat. Kennis van de dynamiek van organisatieprocessen, beïnvloeding en beslissing op dit niveau is vereist. Onze consultants op management- en directieniveau beschikken over jarenlange ervaring als trainer, adviseur en auditor, kennen de integriteitsrisico’s in de boardroom en spreken de taal van kandidaten op executive niveau.

Neem voor meer informatie over onze Pre Employment Screening, contact met ons op.

Advisering screeningsbeleid

In een aantal gevallen onderschrijven organisaties het belang van screening, maar worstelen zij met het inrichten van screeningsbeleid. Zij stellen zich onder meer de volgende vragen:

  • Hoe bepalen wij voor welke functies we screening willen toepassen?
  • Hoe zorgen we er voor dat de privacy van sollicitanten voldoende wordt gewaarborgd?
  • Welke regels en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn van toepassing?
  • Hoe communiceren we dit binnen de organisatie?

Vragen waar Signum Interfocus door jarenlange ervaring met screening binnen organisaties, antwoord op heeft. Wij adviseren organisaties over de inrichting van Pre Employment Screening zowel inhoudelijk als procesmatig.

Weten wat onze opdrachtgevers vinden van onze screening?

Neem voor meer informatie over dit adviestraject, contact met ons op.

Wist u dat?

Bedrijfsrecherche een specialisme is van Signum Interfocus. Wanneer u hier meer over wilt weten, lees dan verder wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.