Integriteit Quick Scan

Veel organisaties onderschrijven het belang van integriteit, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen of welke elementen van integriteitsmanagement de meeste aandacht nodig hebben. Door middel van een Integriteit Quick Scan kan Signum Interfocus in kaart brengen waar u als organisatie staat en wat de logische vervolgstappen zijn.

Elementen van integriteit

Vanuit onze integrale benadering van Signum Interfocus, hebben organisaties op het gebied van integriteitsmanagement te maken met de volgende elementen:

  • Integriteitsbeleid en procedure voor melding misstanden / klokkenluidersregeling
  • Inzicht in de integriteitsrisico’s binnen de organisatie
  • Integriteitsbewustzijn en een sterke integriteitscultuur

Inzicht in waar u staat als organisatie

Met onze Integriteit Quick Scan, krijgt u inzicht in waar u als organisatie staat op het gebied van integriteitsmanagement. Onze scan bestaat uit:

  • Analyse van de gedragscode/integriteitsbeleid
  • Interviews met een aantal kernspelers in de organisatie op het gebied van integriteit (bijvoorbeeld directie, OR, HRM, Finance & control, medewerkers in de uitvoering van de organisatie)

De resultaten van deze analyse worden in een beknopte rapportage gepresenteerd, waarbij wij aanbevelingen doen ten aanzien van het verder ontwikkelen van integriteitsmanagement binnen uw organisatie. 

Weet u al wél welke volgende stap u wilt zetten in het verder professionaliseren van integriteit binnen uw organisatie? Kijk dan eens naar onze Integriteit Risico Quick Scan of onze Dilemmatrainingen & integriteitssessies.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.