Dilemmatrainingen en integriteitssessies

Integriteitsbewuste en –bekwame medewerkers zijn van essentieel belang voor een integere organisatie. Uw medewerkers maken immers op dagelijkse basis keuzes die impact hebben op de integriteit van uw organisatie. Daarom wilt u dat uw medewerkers integriteitsdilemma’s herkennen en weten wat ze moeten doen bij vermoedens van niet-integer gedrag.

Om bewustzijn en weerbaarheid van medewerkers te vergroten en ervoor te zorgen dat de organisatiecultuur bijdraagt aan een meer integere organisatie, biedt Signum Interfocus maatwerk sessies en trainingen aan.

Positieve en veilige leersituatie

Omdat het onderwerp integriteit soms een wat negatieve lading met zich mee kan brengen, hebben wij extra aandacht voor draagvlak, eventuele bezwaren en een veilige omgeving waarin deelnemers in vrijheid hun mening kunnen geven. Tijdens onze bijeenkomsten, kunnen deelnemers in een vertrouwde en positieve setting, kennis maken met integriteit en integriteitsdilemma’s. De bijeenkomsten worden gegeven door trainers met een bedrijfskundige en/of HR-achtergrond, die thuis zijn in de dynamiek binnen organisaties.

Inhoud en werkvormen

In overleg met de opdrachtgever, maken wij gebruik van onder andere de volgende elementen in onze sessies.

Maatschappelijke context

We nemen de deelnemers mee in de wereld van integriteit, aan de hand van de wetenschap, historie en voorbeelden uit de actualiteit. Deze bredere scope vertalen wij vervolgens naar de organisatie, onder andere door deze te verbinden aan kernwaarden, doelstellingen en wet- en regelgeving.

Persoonlijke en professionele integriteit

Door middel van een rondetafelgesprek, laten we de deelnemers kennismaken met zowel verschillende aspecten van integriteit die zij op persoonsniveau tegenkomen, als de vertaling naar professionele integriteit in het bredere kader van de organisatie waar zij werken.

Dilemmaspel: kleur bekennen

De deelnemers krijgen een dilemma voorgelegd, dat vraagt om een oplossing of keuze. De verschillende oplossingsrichtingen zijn voorzien van een kleur. Aan de deelnemers wordt gevraagd om door middel van het omhoog houden van een gekleurd kaartje (rood, blauw, zwart of groen) aan te geven welke oplossingsrichting wat hen betreft de juiste is. De getoonde oplossingsrichtingen corresponderen met de kleuren van de kaartjes die zij hebben gekregen.

Dilemma Battle

Deelnemers strijden om ‘het grote gelijk’ in onze dilemma battle. Er wordt een uitgangssituatie gepresenteerd, waarbij de groep wordt verdeeld in voorstanders, tegenstanders en een jury. Deze rollen rouleren tijdens de battle. Door deze werkwijze voorkomen we eventueel sociaal wenselijk gedrag en antwoorden, en dagen we deelnemers uit om ook eens ‘advocaat van de duivel’ te spelen bij integriteitsdilemma’s. Een jury bepaalt wie de winnaar van de battleronde is. Elke casus wordt uitgebreid nabesproken en vertaald naar de dagelijkse praktijk van de organisatie.

Vastgelegde integriteitsafspraken

Al onze sessies worden doorgaans afgesloten met een korte presentatie en toelichting van de integriteitscode van de organisatie, waarmee deelnemers ook handvatten hebben om in de praktijk toe te kunnen passen.

Weet u nog niet welke integriteitsthema’s binnen uw organisatie spelen en/of hoe de integriteitscultuur er voor staat? Overweeg dan eens onze Integriteit Cultuur Scan.