Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Signum Interfocus BV (hierna te noemen Signum Interfocus) en zijn opdrachtgever.