Integriteit Risico Scan

Integriteit begint bij mensen. De mate waarin zij zich bewust zijn van integriteitsrisico’s en in hoeverre zij zélf risico’s met zich meebrengen, is van grote impact op integriteit binnen uw organisatie. U wilt dus weten in hoeverre integriteitsrisico’s voldoende zijn geborgd in uw organisatie, om er voor te zorgen dat de kans op niet-integer gedrag binnen uw organisatie, zo klein mogelijk is.

Door middel van onze Integriteit Risico Scan brengen wij de integriteitsrisico’s binnen uw organisatie in kaart.

Hierbij wordt een analyse gemaakt van onder andere:
– Beleid en regelingen op het gebied van integriteit/fraudepreventie
– Organisatie-inrichting, controlemechanismen en rapportagestructuren
– Financiële processen
– Inkoop
– Accountmanagement en verkoop
– Personeel & organisatie
– Inrichting van (digitale) informatiesystemen
– Cultuur, houding en gedrag

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.