Screening

Bij fraude en niet-integer gedrag is de mensfactor cruciaal. U wilt dus weten wie u aanneemt en met wie u zaken doet. Klopt hun cv? Zijn ze ooit eerder betrokken geweest bij niet-integer gedrag? Hebben ze mogelijk (onbewust) nog andere belangen? Wij zoeken het voor u uit door kandidaten, beoogde zakenpartners, uw cliënt of de onderneming waar u zaken mee wilt gaan doen op professionele en klantvriendelijke manier te screenen.

De richtlijnen voor de uitvoering van een screening zijn dusdanig geformuleerd dat kandidaten worden beschermd tegen overmatige inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Met andere woorden: de kandidaat mag niet zwaarder worden gescreend dan strikt noodzakelijk. Dit geldt voor zowel de inhoud van de screening, als de onderwerpen waarop wordt gescreend. Signum Interfocus heeft een wegingsdocument ontwikkelt, aan de hand waarvan wij met onze opdrachtgevers, per screening een afweging op welke inhoudelijke onderdelen en op welk niveau de betreffende sollicitant dient te worden gescreend. Tevens heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bepaald dat de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens alleen toekomt aan verantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Signum Interfocus heeft deze vergunning.