Privacy statements

Signum Interfocus is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens van groot belang is. Verwerken is een breed begrip, afkomstig uit de wet. Het begrip gaat om alles wat met persoonsgegevens gedaan kan worden, van opslaan tot vernietigen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) noemt ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens’ als verwerkingen. Aan de hand van onze privacy statements (zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar) kunt u nagaan welke persoonsgegevens Signum Interfocus verwerkt en met welk doel dat gebeurt. De handelswijze van Signum Interfocus is vanzelfsprekend in overeenstemming met de AVG.