Achtergrondonderzoek rechtspersonen en bestuurders

U wilt graag zeker weten of het beeld dat u van de beoogde zakenpartner, uw cliënt of een potentiële fusiepartner heeft, wel klopt. Of u wilt meer informatie over de onderneming waar u zaken mee wilt gaan doen of die u misschien wel wilt overnemen.

Om uw beslissingen te nemen op basis van juiste en volledige informatie is het vaak verstandig om een onafhankelijk achtergrondonderzoek te laten uitvoeren. Uw beoogde zakenpartner heeft wellicht tegenstrijdige belangen of is in het verleden zo negatief in het nieuws geweest dat het imago van uw organisatie gevaar loopt. Of u wilt graag meer weten over de financiële positie van potentiële partners, klanten of anderen.

Een achtergrondonderzoek is veelomvattend. Signum Interfocus biedt daarom maatwerk onderzoek, zowel nationaal als internationaal. Wij maken deel uit van een (inter)nationaal netwerk van recherche- en onderzoeksbureaus. Binnen ons netwerk zijn partijen aangesloten met jarenlange ervaring en een uitstekende staat van dienst. Daardoor zijn wij in staat diepgaand onderzoek te verrichten en in overleg met u een onderzoeksopdracht te formuleren die voldoet aan uw specifieke behoeften.

Achtergrondonderzoek

Door op discrete maar grondige wijze onderzoek te doen naar de achtergrond, activiteiten en mogelijke imagorisico’s van de ondernemingen met wie u zaken doet, krijgt u vooraf inzicht in integriteitrisico’s en kunt u de goede afwegingen maken in het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten en de afspraken die hieraan ten grondslag liggen.

Wij brengen in ons achtergrondonderzoek onder meer de volgende elementen in kaart:
• juridische en bestuurlijke structuur;
• aandeelhouders en bestuurders
• vermelding bij gerechtelijke uitspraken ten aanzien van
• gepubliceerde gerechtelijke procedures
• Wet Sanering Natuurlijke Personen
• Insolventieregister

Ook worden de volgende documenten overlegd door de organisatie en haar bestuurders:
• Verklaring Omtrent het Gedrag van de rechtspersoon
• Verklaring van de bestuurders ten aanzien van betrokkenheid in (lopende) gerechtelijke procedures, boetes, schikkingen.

Discretie en transparantie

Signum Interfocus gaat op discrete en vertrouwelijke wijze om met gegevens. Bij dit achtergrondonderzoek leggen wij de rapportage ter inzage voor aan de onderzochte partij, waarna pas na diens toestemming deze wordt verzonden aan onze opdrachtgever. De uitvoering van het achtergrondonderzoek geschiedt door speciaal hiervoor opgeleide, getrainde en gescreende medewerkers van Signum Interfocus die de dynamiek van de organisatie kennen en deze kunnen vertalen naar specifieke integriteitrisico’s en u als opdrachtgever kunnen adviseren over hoe u kunt omgaan met de in onze rapportage geconstateerde feiten en omstandigheden.