/
  • Bedrijfsrecherche

  • Wij zijn een toonaangevend Nederlands particulier recherchebureau, met een internationaal netwerk. Als u wordt geconfronteerd met fraude of een andere schending van uw integriteit, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week rekenen op onze rechercheurs. Signum Interfocus heeft als bedrijfsrecherche haar diensten specifiek ingericht voor bedrijven en organisaties en wij onderscheiden ons daarin van de diensten die een privé detective doorgaans aanbiedt.

   Onze werkwijze
   In een intakegesprek analyseren wij uw vraag en formuleren wij met u de doelstelling van het onderzoek.Vervolgens geven wij u een indicatie van de haalbaarheid van het onderzoek en ontvangt u een heldere offerte. Na akkoord voor wat betreft de gekozen aanpak, de onderzoeksmethoden en de kosten, gaan wij van start met het onderzoek. Het onderzoek zal gefaseerd worden uitgevoerd en voorzien worden van een met u vooraf bepaalde overleg- en afstemmingsstructuur, aangaande duur en omvang van de opdracht. Gedurende het onderzoek houden wij uw vaste contactpersoon op de hoogte van de voortgang van het onderzoek. Nadat het onderzoek is afgerond, ontvangt u een duidelijk onderzoeksrapport, waarin in ieder geval de opdrachtformulering, de onderzoeksresultaten, eventueel beeld- en bewijsmateriaal, conclusies en eventuele aanbevelingen worden vermeld. U kunt rapportage vervolgens gebruiken in een gerechtelijke procedure. Alle onderzoeken en werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de wet. U staat daarom altijd sterk met onze resultaten.

   Onze onderzoekspecialiteiten:
   Signum Interfocus beschikt over alle denkbare onderzoekspecialiteiten en kan deze op een zeer hoog niveau aanbieden. U moet dan denken aan specialiteiten als:

   Wanneer schakelt u Signum Interfocus in?
   Bij het vermoeden van fraude is vanzelfsprekend een fraudeonderzoek gewenst. Bij het vermoeden van mogelijke misstanden en/of niet integer gedrag past het begrip integriteitsonderzoek beter. In de volgende gevallen kunnen we u van dienst zijn (niet uitputtend):

   • Diefstal/verduistering
   • Fraude/oplichting
   • Afpersing/sabotage
   • Overtreding van een concurrentie- of relatiebeding
   • Financiële fraude en malversaties
   • Ongeoorloofd ziekteverzuim
   • Misbruik bedrijfsgegevens
   • Ongewenst surf- en internetgedrag
   • Seksuele intimidatie / pestgedrag
   • Vermoedens van overtredingen van de gedragscode

   Over Signum Interfocus
   Medewerkers van Signum Interfocus hebben ruime ervaring met het uitvoeren van onderzoeken op “corporate niveau”, waarbij meestal het opdrachtgeverschap ligt bij de Raad van Bestuur, de directie en/of het hogere management. Vanuit onze expertise zijn wij in staat en van toegevoegde waarde om mee te denken en te handelen op strategisch niveau.

   Tot onze opdrachtgevers behoren dan ook beursgenoteerde ondernemingen, overheden en overige organisaties die behoefte hebben aan een gedegen, ervaren en kwalitatief hoogstaand onderzoeksbureau.

   Signum Interfocus is een door de Minister van Justitie en Veiligheid erkend particulier onderzoeksbureau (POB-nummer 1299) en handelt in overeenstemming met de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Ook handelen wij volgens de gedragscode Nederlandse Veiligheidsbranche. Onze medewerkers zijn gediplomeerd particulier onderzoeker. Zij stellen hun ruime (recherche) kennis en ervaring ter beschikking van uw specifieke dossier: waardevolle 'know how & know who' die zij opdeden bij de politie, andere opsporingsdiensten en de corporate sector.

  • Lees meer over: