/
  • Bedrijfsrecherche

  • Wij zijn een toonaangevend Nederlands particulier recherchebureau, met een internationaal netwerk. Als u wordt geconfronteerd met fraude of een andere schending van uw integriteit, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week rekenen op onze rechercheurs. Signum Interfocus heeft als bedrijfsrecherche haar diensten specifiek ingericht voor bedrijven en organisaties en wij onderscheiden ons daarin van de diensten die een privé detective doorgaans aanbiedt.

   Onze werkwijze
   In een intakegesprek analyseren wij uw vraag en formuleren wij met u de doelstelling van het onderzoek.Vervolgens geven wij u een indicatie van de haalbaarheid van het onderzoek en ontvangt u een heldere offerte. Na akkoord voor wat betreft de gekozen aanpak, de onderzoeksmethoden en de kosten, gaan wij van start met het onderzoek. Het onderzoek zal gefaseerd worden uitgevoerd en voorzien worden van een met u vooraf bepaalde overleg- en afstemmingsstructuur, aangaande duur en omvang van de opdracht. Gedurende het onderzoek houden wij uw vaste contactpersoon op de hoogte van de voortgang van het onderzoek. Nadat het onderzoek is afgerond, ontvangt u een duidelijk onderzoeksrapport, waarin in ieder geval de opdrachtformulering, de onderzoeksresultaten, eventueel beeld- en bewijsmateriaal, conclusies en eventuele aanbevelingen worden vermeld. U kunt rapportage vervolgens gebruiken in een gerechtelijke procedure. Alle onderzoeken en werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de wet. U staat daarom altijd sterk met onze resultaten.

   Onze onderzoekspecialiteiten:
   Signum Interfocus beschikt over alle denkbare onderzoekspecialiteiten en kan deze op een zeer hoog niveau aanbieden. U moet dan denken aan specialiteiten als:

   Wanneer schakelt u Signum Interfocus in?
   Bij het vermoeden van fraude is vanzelfsprekend een fraudeonderzoek gewenst. Bij het vermoeden van mogelijke misstanden en/of niet integer gedrag past het begrip toedrachtsonderzoek of feitenonderzoek beter. In de volgende gevallen kunnen we u van dienst zijn (niet uitputtend):

   • Diefstal/verduistering
   • Fraude/oplichting
   • Afpersing/sabotage
   • Overtreding van een concurrentie- of relatiebeding
   • Financiële fraude en malversaties
   • Ongeoorloofd ziekteverzuim
   • Misbruik bedrijfsgegevens
   • Ongewenst surf- en internetgedrag
   • Seksuele intimidatie / pestgedrag
   • Vermoedens van overtredingen van de gedragscode

   Over Signum Interfocus
   Signum Interfocus is een door de Minister van Justitie en Veiligheid erkende organisatie in het kader van de 'Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus', op grond waarvan haar vergunning is verleend onder POB-nummer 1299. Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden de uit vorenstaande wet voortvloeiende regelingen en bepalingen in acht genomen. Tijdens de uitgevoerde werkzaamheden worden te allen tijde de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en fair-play gevolgd. Signum Interfocus verricht haar werkzaamheden conform de gedragscode van het NVB (Nederlandse Veiligheids Branche). Vorenstaande Gedrags- en Beroepsregels zijn waarborgen dat de door Signum Interfocus te verrichten werkzaamheden zorgvuldig zullen worden uitgevoerd, zowel met betrekking tot betrokkene(n) als tot derden.

  • Lees meer over:

  Deze website maakt gebruik van cookies. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u hiermee akkoord. meer informatie

  Deze site maakt gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om u een optimale gebruikerservaring te bieden. U kunt echter de voorkeur geven aan het uitschakelen van cookies op de websites die u bezoekt. De meest effectieve manier om dit te doen, is door cookies in uw browser uit te schakelen. Door deze website te gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Deze instellingen worden alleen bewaard tijdens uw huidige sessie.

  Sluiten