Bedrijfsrecherche

Diefstal, fraude, oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen, ongeoorloofd ziekteverzuim of aanbestedingen die niet zuiver zijn. Iedere organisatie kan te maken krijgen met bedrijfscriminaliteit. In die gevallen kan er behoefte zijn aan een integriteitsonderzoek. Wij kunnen voor u een dergelijk specialistisch onderzoek uitvoeren.

Onderzoeksmethoden

Bij de bestrijding van bedrijfscriminaliteit, kunnen diverse onderzoeksmethoden worden ingezet, zoals interviews, als dossieronderzoek als bijzondere methoden van onderzoek. Bij dat laatste kunt u denken aan de inzet van heimelijke camera’s en observaties, forensisch digitaal onderzoek maar ook aan technisch onderzoek, zoals vingerafdrukkenonderzoek en handschriftkundig onderzoek.

Onze onderzoekspecialiteiten

Signum Interfocus beschikt over alle denkbare onderzoekspecialiteiten en kan deze op een zeer hoog niveau aanbieden. U moet dan denken aan specialiteiten als:

  • Fraudeonderzoek
  • Financieel (forensisch) onderzoek
  • Digitaal forensisch onderzoek (telefoon, laptops, computers etc.)
  • Observatieonderzoek
  • Handschriftonderzoek
  • Elektronisch Veiligheidsonderzoek (sweepen)

Onze werkwijze

Intakegesprek

In een intakegesprek analyseren wij uw vraag en formuleren wij met u de doelstelling van het onderzoek. Vervolgens geven wij u een indicatie van de haalbaarheid van het onderzoek en ontvangt u een heldere offerte.

Opdracht

Na akkoord voor wat betreft de gekozen aanpak, de onderzoeksmethoden en de kosten, gaan wij van start met het onderzoek. Het onderzoek zal gefaseerd worden uitgevoerd en voorzien worden van een met u vooraf bepaalde overleg- en afstemmingsstructuur, aangaande duur en omvang van de opdracht. Gedurende het onderzoek houden wij uw vaste contactpersoon op de hoogte van de voortgang van het onderzoek.

Onderzoeksrapport

Nadat het onderzoek is afgerond, ontvangt u een duidelijk onderzoeksrapport, waarin in ieder geval de opdrachtformulering, de onderzoeksresultaten, eventueel beeld- en bewijsmateriaal, conclusies en eventuele aanbevelingen worden vermeld. U kunt de rapportage vervolgens gebruiken in een gerechtelijke procedure. Alle onderzoeken en werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de wet. U staat daarom altijd sterk met onze resultaten.

Signum Interfocus Bedrijfsrecherche

Signum Interfocus is een door de Minister van Justitie en Veiligheid erkend particulier onderzoeksbureau (POB-nummer 1790) en handelt in overeenstemming met de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).

Ruime onderzoekservaring op corporate niveau

Onze medewerkers hebben ruime ervaring v.w.b. het uitvoeren van rechercheonderzoek op “corporate niveau”, waarbij meestal het opdrachtgeverschap ligt bij de Raad van Bestuur, de directie en/of het hogere management. Zij stellen hun ruime (recherche) kennis en ervaring ter beschikking van uw specifieke dossier: waardevolle ‘know how & know who’ die zij opdeden bij de politie, andere opsporingsdiensten en de corporate sector. Vanuit onze expertise zijn wij in staat en van toegevoegde waarde om mee te denken en te handelen op strategisch niveau.

Opdrachtgevers

De medewerkers van Signum Interfocus hebben ruime ervaring met integriteitsonderzoeken en adviestrajecten in het (corporate) bedrijfsleven maar ook bij overheden, zorginstellingen en woningcorporaties. Wij zijn onderzoekers, adviseurs en sparringpartners op strategisch niveau, waarbij het  opdracht-geverschap dikwijls op het niveau van directie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ligt. Vanuit onze expertise zijn wij in staat en van toegevoegde waarde om mee te denken en te handelen op strategisch niveau.

Partners

Wanneer de situatie of het onderzoek er om vraagt, maken wij gebruik van strategische partners. Signum Interfocus blijft hierbij te allen tijde in de lead. Hierdoor profiteert u als klant optimaal van de hoogste kwaliteit en blijft u daarnaast op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van onderzoeken en relevante wet- en regelgeving.

Meer weten?

Ontvangt u signalen over bedrijfscriminaliteit en overweegt u om integriteitsonderzoek te laten verrichten? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om eerst te sparren over de casus. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Andere specialismen van Signum Interfocus zijn Compliance & Integriteit en Screening. Wanneer u hier meer over wilt weten, lees dan verder wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.