Observatieonderzoek

In onze onderzoeken wordt om tactische redenen regelmatig zowel menselijke visuele waarneming als waarneming door middel van hoogwaardige technische apparatuur ingezet. Signum Interfocus beschikt over mensen en middelen om binnen de publieke leefomgeving observatieonderzoek uit te voeren.

Aan de uitvoering van deze onderzoeken worden hoge eisen gesteld op het gebied van professionaliteit en integriteit. De inzet van observatie is omgeven door waarborgen ter bescherming van privacy van personen. De uitvoering van deze opdrachten geschiedt door onze particulier onderzoekers, die voldoen aan de door het ministerie van Justitie en Veiligheid gestelde eisen. Zij handelen in overeenstemming met de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de gedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

De medewerkers van Signum Interfocus zijn specialisten op het gebied van dynamische en statische observatie. Zij zijn geselecteerd uit een beperkte groep experts die hun sporen hebben verdiend tijdens nationale en internationale opdrachten bij onder andere de ministeries van Binnen- en Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Defensie en de Nederlandse politie. Onze medewerkers zijn professioneel en beschikken over ruime tactische recherche-ervaring. Daarnaast zijn onze medewerkers in staat om snel en effectief op te treden.