E-learning Compliance & Integriteit

Tijd- en kostenefficiënt

E-learning is een mooie manier om op een tijd- en kostenefficiënte wijze binnen uw organisatie aandacht te vragen voor integriteit en medewerkers te laten oefenen met dilemma’s. Er is namelijk niet altijd tijd en gelegenheid om met medewerkers in interactieve ‘live sessies’ van gedachten te wisselen over integriteit en ze kennis te laten maken met casuïstiek. Of u heeft als organisatie al een keer dit soort sessies georganiseerd en u bent op zoek naar een volgende fase in het integriteitsmanagement programma.

Maatwerk

Signum Interfocus biedt maatwerk e-learning  programma’s op gebied van Compliance & Integriteit voor profit- en non-profitorganisaties.  Medewerkers verbreden en verdiepen hun kennis over verschillende onderwerpen op een zelfgekozen tijdstip en plaats, op een leuke en interactieve manier. In vele gevallen een uitermate nuttig instrument om uw doel te bereiken. Een instrument ook dat veel waarde kan toevoegen aan uw organisatie.

Modulair

Het is mogelijk profielen samen te stellen per doelgroep met specifieke e-learningmodules . Via e-learning is het mogelijk om de kennis te toetsen van uw medewerkers over diverse onderwerpen op het gebied van compliance & Integriteit. Tevens kan kennis en informatie worden verstrekt over deze onderwerpen. Verder kunnen wij uw medewerkers kennis laten maken met een aantal integriteitsdilemma’s. Bij het kiezen van verschillende antwoordmogelijkheden verschijnen vervolgvragen en consequenties. Hierdoor krijgen zij een beeld van de impact van hun keuzes en van hun eigen integriteit. U kunt samen met ons de e-learning modulair samenstellen. Onderwerpen uit onze modules zijn onder meer:

  • Aandacht voor integriteit
  • Toetsing bekendheid gedragscode
  • Vertrouwelijke informatie
  • Dilemma’s met betrekking tot uitnodigingen en geschenken, vertrouwelijke informatie, nevenactiviteiten etc.
  • Eigen ervaringen met integriteitsdilemma’s
  • Meldingsbereidheid bij waarneming niet-integer gedrag
  • Vertrouwen in de integriteit van de organisatieleiding

Resultaten

De uitkomsten van de e-learning geeft de organisatie de middelen en de gelegenheid om zaken aan te passen, aan te scherpen en het bewustzijn te vergroten. Wilt u kennis maken met onze e-learning? Klik dan hier en probeer gratis en vrijblijvend onze mini e-learning.

Waarom Signum Interfocus

Signum Interfocus staat bekend om haar maatwerkaanpak, waarbij wij door middel van bij de klant passende methodieken ‘werk maken’ van integriteit. Wij combineren de kennis en ervaring van fraudeonderzoek met het ‘adviseurs-en-trainers-DNA’, waardoor wij organisaties op de juiste wijze kunnen adviseren op het gebied van beleid, integriteitsrisico’s en cultuuraspecten.