E-learning Compliance & Integriteit

Relevantie

Van organisaties wordt steeds meer verwacht en geëist met betrekking tot het beheersen en verminderen van integriteitsrisico’s en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er duiken in de media regelmatig berichten op over integriteitsschendingen, zoals belangenverstrengeling, misbruik van bevoegdheden, het lekken van vertrouwelijke informatie en ongewenste omgangsvormen. We weten uit ervaring dat veel van dit soort zaken voorkomen kunnen worden, onder andere door te investeren in preventie door middel van bewustzijn en inzicht in de integriteitscultuur van de organisatie.

Waarom e-learning?

E-learning is tijd- en kostenefficiënte manier binnen uw organisatie aandacht te vragen voor integriteit en medewerkers te laten oefenen en te leren aan de hand  van  dilemma’s om  hun kennis van compliance en de gedragscode van de organisatie te vergroten. Daarnaast sluit het goed aan op de huidige tijdgeest waarin medewerkers (als gevolg van het Corona virus) veel thuiswerken en de mogelijkheden tot het organiseren van groepsbijeenkomsten op kantoor beperkt zijn.

Signum Interfocus heeft haar jarenlange ervaring met adviestrajecten en integriteitsonderzoeken, vertaald naar een e-learning Compliance & Integriteit. Aan de hand van treffende praktijkvoorbeelden oefenen medewerkers met verschillende integriteitsdilemma’s en leren ze op welke manier ze met de situaties om moeten gaan. Deze modulair opgebouwde maatwerk e-learning hebben wij samen ontwikkeld met FLOWSPARKS, een toonaangevende organisatie op het gebied van e-learning

Modulaire opbouw

Elke organisatie is anders en heeft andere wensen ten aanzien van het verbeteren van integriteit. Daarom is onze e-learning modulair opgebouwd, waarbij u zelf  een maatwerkprogramma kunt  samenstellen dat past bij de behoefte van uw organisatie.

Hieronder vindt u een korte toelichting van de verschillende modules.

Informatie en visie

De visie van de organisatie op het thema integriteit wordt aan de deelnemers gepresenteerd. De gedragscode kan worden toegelicht en waar nodig met voorbeelden worden ondersteund. Ook wordt aangegeven waar deelnemers met hun integriteitszaken terecht kunnen, zoals bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of door middel van de meldprocedure integriteitsschendingen.

Bekendheid gedragscode en meldingsstructuur

Deelnemers wordt gevraagd naar de afspraken die gemaakt zijn op het gebied van integriteit binnen de organisatie. Er wordt gevraagd over wat voor soort integriteit gerelateerde thema’s er binnen de organisatie zijn gemaakt en in hoeverre ze bekend zijn met de inhoud hiervan. Ook wordt in kaart gebracht in hoeverre ze kennis dragen van de aanwezigheid van bijvoorbeeld een meldprocedure en vertrouwenspersoon.

Aanwezigheid belangrijke cultuuraspecten

Door middel van deze module wordt in kaart gebracht in hoeverre de voor integriteit belangrijke cultuursaspecten aanwezig zijn, zoals aandacht voor het onderwerp, beoordeling van de integriteitsregels, voorbeeldgedrag, ruimte voor gesprek en meldingsbereidheid.

Integriteitsdilemma’s

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden deelnemers integriteitsdilemma’s voorgelegd, waarbij zij oefenen met verschillende oplossingsrichtingen. Hierbij krijgen ze feedback op de antwoorden die zij geven en ze zien het effect van de verschillende keuzes die ze hebben gemaakt. Ze krijgen vervolgens niet alleen het juiste antwoord te zien, ook wordt toegelicht waarom dit het juiste antwoord is. Verder wordt aangegeven wat de binnen de organisatie geldende regels zijn die op dit dilemma van toepassing zijn.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij een groot aantal ‘klassieke’ integriteitsdilemma’s in onze kennisbank. Echter, om aan te sluiten bij de belevingswereld en dillema’s van uw organisatie, maken wij deze graag op maat en is het ook mogelijk andere wensen, mee te nemen in deze e-learning. Zo behoort het toevoegen van een introductiefilmpje / boodschap van de organisatieleiding tot de mogelijkheden.

 Uitvoering

Onze e-learning Compliance en Integriteit wordt aan uw medewerkers aangeboden door middel van een gebruiksvriendelijk en professioneel e-learningplatform dat compatible is met een eventueel aanwezig leermanagementsysteem binnen uw organisatie.

Demo e-learning

Ontvang meer informatie over de e-learning Compliance & Integriteit

Wilt u geheel vrijblijvend meer informatie over de e-learning ontvangen? Of wilt u weten hoe u integriteitsrisico’s beter bekend maakt bij uw personeel om zo grip op uw integriteit
te houden? Neem dan contact met ons op.