E-learning Compliance & Integriteit

Van organisaties wordt steeds meer verwacht en geëist met betrekking tot het beheersen en verminderen van integriteitsrisico’s en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er duiken regelmatig berichten op over integriteitsschendingen, zoals belangenverstrengeling, misbruik van bevoegdheden, het lekken van vertrouwelijke informatie en ongewenste omgangsvormen, in de media. E-learning is een mooie manier om op een tijd- en kostenefficiënte wijze binnen uw organisatie aandacht te vragen voor integriteit en medewerkers te laten oefenen met dilemma’s.

Voorkom integriteitsschendingen

Een eerste reflex is vaak om regels en procedures vast te leggen, met daarbij een sterke focus op handhaving. Dat is echter onvoldoende, leert onze ervaring. Minstens zo belangrijk is dat u en uw collega’s:

  • samen integriteitswaarden en -normen bespreken en delen;
  • verantwoordelijkheid nemen;
  • het belang van integer gedrag inzien.

Zo zorgt u voor integer handelen door iedere medewerker.

Modulair

Het is mogelijk profielen samen te stellen per doelgroep met specifieke e-learningmodules. Via e-learning toetst u uw medewerkers over diverse onderwerpen op het gebied van compliance & Integriteit. Wij kunnen uw medewerkers kennis laten maken met een aantal integriteitsdilemma’s. Hierdoor krijgen zij een beeld van de impact van hun keuzes en van hun eigen integriteit. U kunt samen met ons de e-learning modulair samenstellen. Onderwerpen uit onze modules zijn onder meer:

  • Aandacht voor integriteit
  • Toetsing bekendheid gedragscode
  • Vertrouwelijke informatie
  • Dilemma’s met betrekking tot uitnodigingen en geschenken, vertrouwelijke informatie, nevenactiviteiten etc.
  • Eigen ervaringen met integriteitsdilemma’s
  • Meldingsbereidheid bij waarneming niet-integer gedrag
  • Vertrouwen in de integriteit van de organisatieleiding

Ontvang meer informatie over de E-learning integriteit

Wilt u geheel vrijblijvend meer informatie over de e-learning ontvangen? Of wilt u weten
hoe u integriteitsrisico’s beter bekend maakt bij uw personeel om zo grip op uw integriteit
te houden? Neem dan contact met ons op.