Visie Signum Interfocus

Openheid, transparantie en integriteit zijn begrippen die tegenwoordig niet meer weg te denken zijn binnen elke huidige organisatie. Daarbij horen zaken als het jezelf spiegelen en je laten spiegelen. Vragen stellen als: Zijn we nog met de goede dingen bezig? Kunnen onze activiteiten en de wijze waarop we het doen nog steeds uitleggen aan de maatschappij en onze klanten? Op welk moreel kompas varen we? Hoe geven we invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat laten we na voor de komende generatie?

Allemaal zaken waar een organisatie invulling aan dient te geven. Doe je dat niet, dan kan dit leiden tot imago- en reputatieschade en – als je het maar bont genoeg maakt – ook tot financiële schade. Hierdoor kan de continuïteit van de organisatie in gevaar worden gebracht. Het vormgeven van de “integriteitsparagraaf” binnen een organisatie vraagt om een niet aflatende inspanning en aandacht.

Je ziet dat succesvolle organisaties die zich positief onderscheiden op op het gebied van integriteit, beloond worden met het binden van de juiste medewerkers, de juiste klanten en daarmee een positief beeld creëren als het gaat om hun imago en reputatie en dat zij daarmee de continuïteit van de organisatie borgen.

Signum Interfocus gelooft dat integriteit leidt tot succes. Wij helpen organisaties graag met het invullen en vorm geven van de integriteitsparagraaf.

Onze aanpak is daarbij de volgende:

 • Door de vragen te stellen:
  • Wat mag er in het kader van integriteit, continuïteit, imago en reputatie van de organisatie niet gebeuren?
  • Zijn deze risico’s beschreven alsmede de digitale veiligheidsrisico´s.
 • Het inrichten van de daarbij passende beheersmaatregelen en werkprocessen.
 • Het de organisatie zich uit laten spreken over de gewenste houding en gedrag met bijbehorende `tone at the top`
 • Zowel de beheersmaatregel als zaken m.b.t. houding en gedrag periodiek te communiceren en levend te houden.
 • Beheersmaatregelen en componenten van houding en gedrag periodiek te monitoren.
 • Het inrichten van controleprocessen voor het vroegtijdig signaleren van integriteitschendingen en fraude.
 • Integriteitschendingen en fraude dienen gedegen te worden onderzocht. Gevolgd door het nemen van passende maatregelen om de ongewenst situatie zo snel mogelijk op te heffen. Men dient vervolgens lering te trekken uit deze situatie, waarbij mogelijk aanpassingen dienen te gebeuren m.b.t. de beheersmaatregelen of op gebied van houding en gedrag.

De medewerkers van Signum Interfocus hebben jarenlange ervaring en expertise om u hiermee van dienst te zijn.

Wij onderzoeken integriteitsschendingen, fraude en integriteitsrisico’s en adviseren over compliance en integriteit.