Zorg

De verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welbevinden van mensen brengt van nature een grote mate van de noodzaak tot integriteit en betrouwbaarheid met zich mee. De zorgsector is daarnaast een complexe wereld met zijn eigen dynamiek, omstandigheden en organisatie-inrichting. Signum Interfocus kent deze wereld goed en kan op een adequate en passende manier risico’s in kaart brengen, onderzoek doen en zorginstellingen adviseren over integriteit, cultuur en fraudebeheersing.