Achtergrondonderzoek

U wilt graag zeker weten of het beeld dat u van de beoogde zakenpartner, uw cliënt of de potentiële huurder heeft, wel klopt. Of u wilt meer informatie over de onderneming waar u zaken mee wilt gaan doen of die u misschien wel wilt overnemen.

Om uw beslissingen te nemen op basis van juiste en volledige informatie is het vaak verstandig om een onafhankelijk achtergrondonderzoek te laten uitvoeren. Uw beoogde zakenpartner heeft wellicht tegenstrijdige belangen of is in het verleden zo negatief in het nieuws geweest dat het imago van uw organisatie gevaar loopt. Of u wilt graag meer weten over de financiële positie van potentiële partners, klanten of anderen.

Een achtergrondonderzoek is veelomvattend. Signum Interfocus biedt daarom maatwerk onderzoek, zowel nationaal als internationaal. Wij maken deel uit van een (inter)nationaal netwerk van recherche- en onderzoeksbureaus. Binnen ons netwerk zijn partijen aangesloten met jarenlange ervaring en een uitstekende staat van dienst. Daardoor zijn wij in staat diepgaand onderzoek te verrichten en in overleg met u een onderzoeksopdracht te formuleren die voldoet aan uw specifieke behoeften.

Achtergrondonderzoek voor woningcorporaties

Als u als woningcorporatie zaken doet met externe partijen, wilt u er zeker van zijn dat u weet wie er aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit. Wanneer op enig moment zou blijken dat onderhavige partij of haar bestuurders betrokken is bij andere ondernemingen, dan dient u te toetsen of de activiteiten van deze andere onderneming niet strijdig zijn met uw belang of dat van uw stakeholders. Signum Interfocus kan een dergelijk achtergrondonderzoek uitvoeren. De uitvoering van een dergelijk achtergrondonderzoek geschiedt door speciaal hiervoor opgeleide, getrainde en gescreende medewerkers van Signum Interfocus die de dynamiek van de organisatie kennen en deze kunnen vertalen naar specifieke integriteitrisico’s en u als opdrachtgever kunnen adviseren over hoe u kunt omgaan met de in onze rapportage geconstateerde feiten en omstandigheden.

Meer informatie over dit achtergrondonderzoek vindt u op de volgende pagina:

Intelligence & Due Diligence

Meer informatie over Intelligence & Due Diligence vindt u op onderstaande pagina: