Integriteitsonderzoek

Wanneer u niet-integer gedrag binnen uw organisatie vermoed of dit reeds hebt geconstateerd, wilt u dit onderzocht hebben en verdere (imago)schade voorkomen. Het is van groot belang dat u een signaal afgeeft dat u niet-integer handelen niet accepteert. U heeft behoefte aan een onafhankelijk, objectief en bovenal discreet onderzoek om de feiten boven tafel te krijgen en de juiste maatregelen te treffen. En natuurlijk wilt u zich hierbij houden aan geldende wettelijke bepalingen.

Onze werkwijze zorgt voor een stevige basis om intern en/of extern maatregelen te nemen, met aandacht voor de continuïteit, het imago en de integriteit van uw organisatie.

Onze werkwijze

Wij zien geregeld organisaties die signalen van niet-integer gedrag negeren of aarzelen bij het inschakelen van een recherchebureau. Dat is begrijpelijk: u heeft (gelukkig) niet elke dag te maken met niet-integer gedrag en het is niet altijd eenvoudig om te beslissen wat de juiste aanpak is van de problemen. Helaas is negeren of uitstellen niet de juiste oplossing. In de alledaagse praktijk zien wij dat er vaak meer aan de hand is dan werd vermoed en dat de schade aanmerkelijk groter is dan werd verwacht. Hoe langer u wacht met adequaat optreden, hoe groter uw risico’s en schade! In het integriteitsonderzoek is Signum Interfocus graag uw vertrouwde adviseur als uw organisatie zich in ‘zwaar weer’ bevindt.

Natuurlijk begrijpen wij dat de continuïteit van uw organisatie, juist in een situatie waar mogelijk sprake is van mogelijk niet-integer gedrag, gewaarborgd moet zijn. Onze werkwijze en onze voorstellen zijn daarop afgestemd. Wij adviseren u ook over maatregelen op het gebied van interne en externe communicatie om te voorkomen dat uw organisatie onnodig imagoschade lijdt. Wij zijn er ook om u te helpen herhaling te voorkomen: Signum Interfocus adviseert u over de risico’s die de integriteit van uw onderneming bedreigen en over mogelijke maatregelen om uw organisatie beter te beschermen.

Over Signum Interfocus

Medewerkers van Signum Interfocus hebben ruime ervaring met het uitvoeren van een integriteitsonderzoek op “corporate niveau”, waarbij meestal het opdrachtgeverschap ligt bij de Raad van Bestuur, de directie en/of het hogere management. Vanuit onze expertise zijn wij in staat en van toegevoegde waarde om mee te denken en te handelen op strategisch niveau.

Tot onze opdrachtgevers behoren dan ook beursgenoteerde ondernemingen, overheden en overige organisaties die behoefte hebben aan een gedegen, ervaren en kwalitatief hoogstaand onderzoeksbureau.

Signum Interfocus Nederland is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkend particulier onderzoeksbureau (POB-nummer: 1299) en handelt in overeenstemming met de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Ook handelen wij volgens de gedragscode Nederlandse Veiligheidsbranche. Onze medewerkers zijn gediplomeerd particulier onderzoeker. Zij stellen hun ruime (recherche) kennis en ervaring ter beschikking van uw specifieke dossier: waardevolle ‘know how & know who’ die zij opdeden bij de politie, andere opsporingsdiensten en de corporate sector.