E-learning Integriteit voor woningcorporaties

Relevantie

Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke kernwaarden voor de woningcorporatiesector. Zij werken immers met maatschappelijk vermogen aan een belangrijke taak: het bieden van betaalbare en passende huisvesting aan mensen die niet op eigen kracht in staat zijn om deze te verwerven. Dit betekent dat de beslissingen die een woningcorporatie neemt, boven elke twijfel verheven moet zijn, als het gaat om integriteit.

Waarom e-learning?

Een instrument als E-learning leent zich – zeker in de huidige tijd – uitstekend voor het vergroten van het bewustzijn op het gebied van integriteit binnen woningcorporaties. Ook stelt het medewerkers in staat om te oefenen met verschillende dilemma’s, waarbij ze verschillende oplossingsrichtingen kunnen verkennen en de impact zien van de keuzes die ze maken.

Speciaal voor woningcorporaties

De woningcorporatiesector kent een eigen dynamiek en sectorspecifieke situaties, dus ook als het gaat om integriteitsdilemma’s. Daarom is het belangrijk om een dergelijke e-learning in de taal en context aan te kunnen bieden, die past bij de belevingswereld van een woningcorporatiemedewerker. Alleen dan kan een deelnemer écht een volgende stap maken in zijn of haar integriteitsbewustzijn. Generieke casuïstiek volstaat simpelweg niet. Om deze maatwerkcasuïstiek te kunnen maken, is kennis van en ervaring met integriteitsdilemma’s binnen woningcorporaties nodig. Verstand van het verhuurproces bijvoorbeeld, van inschrijving tot huisuitzettingen en van mutatieonderhoud tot ZAV-vergoedingen. Maar ook gevoel bij de verstandhouding tussen huurders en medewerkers, met alle bijbehorende dilemma’s, is onontbeerlijk om een e-learning te kunnen maken waarvan medewerkers zeggen: “ja, dit herken ik, dit kom ik ook tegen in mijn werk”.

Demo e-learning

Signum Interfocus heeft haar jarenlange ervaring met adviestrajecten en integriteitsonderzoeken in de woningcorporatiesector, vertaald naar een e-learning Integriteit voor Woningcorporaties. Aan de hand van treffende praktijkvoorbeelden oefenen medewerkers met verschillende integriteitsdilemma’s en leren ze op welke manier ze met de situaties om moeten gaan. Deze modulair opgebouwde maatwerk e-learning hebben wij samen ontwikkeld met FLOWSPARKS, een toonaangevende organisatie op het gebied van e-learning

Ontvang meer informatie over de e-learning Integriteit voor Woningcorporaties

Wilt u geheel vrijblijvend meer informatie over de e-learning ontvangen? Of wilt u weten
hoe u integriteitsrisico’s beter bekend maakt bij uw personeel om zo grip op uw integriteit
te houden? Neem dan contact met ons op.