Over Signum Interfocus

Het rendement en belang van integriteit

Integriteit is in onze beleving een van de belangrijkste kernwaarden voor organisaties. Het zijn van een integere, betrouwbare partner voor klanten, leveranciers, medewerkers en de maatschappij, levert een prettigere werksfeer en positieve uitstraling op en meer (commercieel) succes.

Versterk integriteit

Sinds 2004 voeren wij fraude- en integriteitsonderzoeken uit, onderzoeken wij integriteitsrisico’s en adviseren wij opdrachtgevers over het voorkomen van niet-integer gedrag en het versterken van de integriteitscultuur. Daarnaast screenen wij aan te stellen personeel en potentiële zakenrelaties.

“Goed onderzoek leidt tot goede informatie, waardoor goede beslissingen genomen kunnen worden”

DNA

Wij combineren kennis en ervaring met gevoel voor en inzicht in mensen en organisaties bij het uitvoeren van Integriteit- en fraudeonderzoeken . Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid en impact van dit soort onderzoeken. Niet alleen op de betrokkenen, maar ook op anderen binnen de organisatie.

Onze medewerkers

Onze medewerkers hebben ruime ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden op ‘corporate- en bestuurlijk niveau’​, waarbij meestal het opdrachtgeverschap ligt bij de Raad van Bestuur, de directie en/of het hogere management. Vanuit onze expertise zijn wij in staat en van toegevoegde waarde om mee te denken en te handelen op strategisch niveau.

Opdrachtgevers

Tot onze opdrachtgevers behoren dan ook beursgenoteerde ondernemingen, (semi) overheden, vitale infra en overige organisaties die behoefte hebben aan een gedegen, ervaren en kwalitatief hoogstaand onderzoeksbureau

Diensten