AllianderIn de dynamische wereld van energievoorziening, waarin Alliander verantwoordelijk is voor de energiedistributie van een derde van Nederland, speelt het screeningsbeleid een cruciale rol in het waarborgen van integriteit en veiligheid.

“Als er een functie open staat die geclassificeerd is met een hoog risicoprofiel, dan is daar een screening aan verbonden. Samen hebben we het screeningsproces vormgegeven”, vertelt Bram Bouwman, Manager Risicomanagement & Compliance bij Alliander. 

Bij medewerkers met een functie met een hoog risicoprofiel binnen Alliander, worden pre-employment screenings toegepast. Aan deze functies zijn vaak risico’s verbonden omdat men toegang heeft tot vertrouwelijke informatie, financiële middelen en ruimten.

Bram Bouwman: “Er zijn functies met veel verantwoordelijkheid en een hoog risicoprofiel. Een medewerker kan bijvoorbeeld met één druk op de knop heel Amsterdam zonder elektriciteit laten zitten. Om er zeker van te zijn dat alle seinen op groen staan om kandidaat aan te nemen, laten we een screening uitvoeren met een integriteitsonderzoek als onderdeel.”

Geen verhoor

Alliander zocht naar een nieuw onderzoeksbureau dat bemiddelt in het screeningsproces en startte een aanbestedingsprocedure. “Het vorige onderzoeksbureau waarmee we samenwerkten, was meer een recherchebureau met een te formele aanpak”, licht Bram Bouwman toe. 

“Dat zagen we graag anders”, vervolgt hij. “Gevoelige onderwerpen en lastige dossiers brengen namelijk veel emotie met zich mee. Het is belangrijk dat we samen optrekken met oog voor de kandidaat. De wijze waarop Signum Interfocus deze gesprekken aanvliegt, is anders dan wat we gewend waren. We krijgen van onze kandidaten terug dat de gesprekken als persoonlijk, in plaats van afstandelijk, worden ervaren. Dat de kandidaat zich op zijn of haar gemak voelt, is waar Signum Interfocus waarde aan hecht en wij ook. Daarin zien we een match.”

Strafrechtelijk verleden 

Het belang van een screeningsproces werd duidelijk toen een kandidaat een strafrechtelijk verleden bleek te hebben. Tijdens een van de screeningstrajecten kwam naar voren dat een medewerker al gestart was met een nieuwe functie, maar in aanraking was geweest met justitie. In de proefperiode werd de samenwerking daardoor beëindigd. 

Bram Bouwman over de situatie: “Toen Signum Interfocus de kandidaat daarvan op de hoogte bracht, dreigde de situatie te escaleren. Onze contactpersoon bij Signum Interfocus voelde dit aan en bracht ons op de hoogte. Bovendien beschikt hij over de gewenste en nodige organisatiesensitiviteit, waardoor het mogelijk was om de situatie goed in te schatten en escalatie te voorkomen. In deze emotionele situatie was het prettig dat we samen konden optrekken en dat aandacht voor de kandidaat centraal bleef staan. Dat Signum Interfocus daar hetzelfde in staat, is voor ons heel belangrijk.”