Integriteit Cultuur Scan

Een aantal cultuur-, houdings- en gedragsaspecten binnen organisaties zijn van invloed op de borging van integriteit binnen de organisatie. Om de integriteitscultuur binnen een organisatie te kunnen versterken, is het belangrijk om te weten op welke aspecten de organisatie nog verder kan groeien.

Met het Integriteit Cultuur Scan, wordt door middel van het anoniem invullen een digitale vragenlijst, uw organisatie getoetst op de essenties die betrekking hebben op de bekendheid van beleid en de houdings- en gedragsaspecten die van invloed zijn op integriteitsmanagement binnen de organisatie.

Werkwijze

Door medewerkers (anoniem) een  digitale vragenlijst te laten invullen, worden de cultuur-, houding en gedragsaspecten binnen de organisatie in kaart gebracht. Thema’s zijn onder andere:

  • aandacht voor integriteit binnen de organisatie;
  • bekendheid en draagvlak afspraken op het gebied van integriteit;
  • voorbeeldgedrag (directie, leidinggevende);
  • ervaringen met integriteitsdilemma’s
  • omgaan met waarnemingen van niet-integer gedrag;
  • optreden organisatieleiding bij niet-integer gedrag.

Resultaten

De rapportage geeft u niet alleen inzicht in de algemene scores van uw organisatie, maar ook verschillen tussen verschillende afdelingen en/of demografische kenmerken. Zo kunt u gericht aan de slag met onze bevindingen en de integriteitscultuur binnen uw organisatie, sterker maken.

Weten wat hoe onze klanten denken over deze Integriteit Cultuur Scan?

Heeft u reeds inzicht in de integriteitscultuur binnen uw organisatie en wilt u deze versterken? Kijk dan eens naar onze E-learning en dilemmatrainingen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.