NysinghAllard Bekius is al dertig jaar advocaat in arbeidsrecht en heeft al een hoop fraudegevallen opgepakt samen met Signum Interfocus.

‘Er is iets mis, maar we weten niet wat. We hebben wel vermoedens en aanwijzingen, maar hoe zit het echt?’, hoort hij vaak op het moment dat een werkgever vraagt om bijstand in een arbeidsrechtelijke zaak. Een integer en eerlijk onderzoeksbureau dat de werkelijke situatie onderzoekt, is in deze situaties essentieel.

Het gebeurt regelmatig dat de situatie complexer is dan de melding doet vermoeden. Achter het initiële probleem schuilt vaak nog een ander probleem. Een zaak waarbij een medewerker fraudeerde met de boekhouding, was zo’n situatie. Allard Bekius betrok Signum Interfocus bij deze zaak en er werd een fraudeonderzoek gestart. “De specialistische kennis die Signum Interfocus hierover deelde, heeft ons juridisch kracht bijgezet.”

Wendbaar

Allard Bekius: “Zodra er aanwijzingen zijn die duiden op een onverwijld ontslag – zoals bij deze fraudezaak het geval was – moeten alle feiten en omstandigheden snel bekend zijn. Bij onverwijld ontslag moet de werkgever de reden voor het ontslag namelijk direct en duidelijk aan de werknemer communiceren op het moment van ontslag. Anders is het ontslag niet rechtsgeldig. Dit betekent dat snel schakelen cruciaal is. Signum Interfocus is hiertoe in staat omdat ze al behoorlijk wat vlieguren hebben gemaakt. De onderzoekers hebben veel expertise in huis.” 

“Zowel in deze zaak als in eerdere samenwerkingen, bleek dat Signum Interfocus een wendbaar onderzoeksbureau is”, vertelt Allard Bekius.

Specialisme voor elk onderzoeksdomein

Allard Bekius: “Bovendien beschikken ze over specialisten voor elk onderzoeksdomein. Stel, het thema is grensoverschrijdend gedrag, dan is er iemand aanwezig die getraind is om de interviews op een andere toon af te nemen. Het komt ook weleens voor dat een medewerker ongewenst geheime informatie op een laptop heeft. Signum Interfocus kan in dat geval bemiddelen met een Digitaal Forensisch Onderzoek.”

“Dat er verschillende onderzoeksdomeinen zijn waarin het team van Signum Interfocus gespecialiseerd is, werkt prettig. Het is nóg prettiger dat ze transparant zijn over wanneer iets niet kan. Of wanneer iets geen verstandige keuze is voor mijn cliënt.”