Overheid

Integriteit van politieke ambtsdragers is cruciaal in onze democratie, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Het gaat om het vertrouwen van burgers in de overheid. Integriteit staat binnen het openbaar bestuur inmiddels hoog op de agenda. De afgelopen jaren is bovendien extra aandacht geweest voor ondermijning en belangenverstrengeling tussen de publieke taak en commerciële en/of persoonlijke belangen van overheidsfunctionarissen. Signum Interfocus heeft de afgelopen jaren ruime ervaring met het uitvoeren van fraudeonderzoeken, risicoscans en integriteitssessies binnen deze sector.  We weten welke integriteitrisico’s de meeste impact hebben en ook hoe deze kunnen worden geadresseerd.  Ook zijn wij op de hoogte van het ambtenarenrecht, waardoor wij u goed kunnen adviseren over eventuele vervolgstappen na de uitkomsten van een onderzoek.