Woningcorporaties

Ook voor de woningcorporatiesector is integriteit een actueel thema. Corporaties bieden betaalbare en passende huisvesting aan mensen die niet op eigen kracht in staat zijn om die te verwerven. Bovendien werken corporaties met maatschappelijk vermogen. Dit zorgt er voor dat woningcorporaties zich – meer dan andere ondernemingen – in de bijzondere belangstelling weten van politiek, media en burgers. Van het proces van woningtoewijzing tot het zaken doen met leveranciers, van het ingaan op uitnodigingen tot het omgaan met privacygevoelige informatie van huurders: integriteit is voor woningcorporaties zeer belangrijk. Door onze ruime ervaring in deze sector kennen wij de dynamiek van de branche en spreken wij de taal van uw woningcorporatie.