Intelligence & Due Diligence

Alleen op basis van goede informatie kunt u de juiste beslissingen nemen die continuïteit, imago en integriteit van uw onderneming waarborgen. U wilt graag zeker weten of het beeld klopt dat u heeft van de beoogde zakenpartner, uw cliënt, de potentiële huurder of de onderneming waar u zaken mee wilt gaan doen of misschien wel wilt overnemen. Due diligence beperkt ook risico bij overname, fusie of management buy-out.

In ruim 50% (!) van de onderzoeken die wij verrichten komen zaken naar boven die onze opdrachtgever moet weten, om in de toekomst niet onaangenaam verrast te worden door ongewenste gebeurtenissen of feiten.

Due Diligence

Een onderzoek naar een bestaande onderneming wordt ook wel due diligence genoemd. Dit onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid en volledigheid van de door verkoper ten tijde van een fusie, overname of management buy-out gepresenteerde informatie. Dit ter voorkoming van risico’s voor koper en verkoper. Hoewel een due diligence een soort boekenonderzoek betreft, is de opzet in de praktijk vaak aanzienlijk breder. Een due diligence wordt uitgevoerd vóór het definitieve fusie- of overnamecontract wordt ondertekend. Koper en verkoper ondertekenen een intentieverklaring met daarin de basisafspraken over het komende onderhandelingsproces, veelvuldig voorzien van een due diligence-clausule.

Al naar gelang de aard en de omvang van de organisatie of onderneming kan een keuze gemaakt worden uit een diversiteit aan due diligence-onderzoeken, waaronder financiële due diligence, fiscale due diligence en Intellectueel Eigendom (IE) due diligence.

Achtergrondonderzoek

Signum Interfocus biedt maatwerk achtergrondonderzoek, zowel nationaal als internationaal. Meer informatie hierover vindt u op onderstaande pagina: Meer informatie over achtergrondonderzoeken