Hadden we hem maar gescreend

Omdat er een tekort aan docenten is, wordt bij deze onderwijsinstelling regelmatig gebruik gemaakt van detacheringsbureaus. De nieuwe directeur draagt uit zijn eigen netwerk een detacheringsbureau aan dat op korte termijn invaldocenten kan aanleveren bij de onderwijsinstelling. Het bureau levert haar diensten naar tevredenheid en alles lijkt goed te gaan.

De directeur vraagt om de facturen met voorrang te betalen

Een paar maanden later meldt de crediteurenadministrateur zich bij de vertrouwenspersoon. Hij vertelt dat hij van de directeur herhaaldelijk de opdracht krijgt om de facturen van het detacheringsbureau met voorrang te betalen. Omdat dit steeds vaker gebeurt, vraagt de crediteurenadministrateur aan de directeur wat de reden hiervan is. De directeur geeft de administrateur te verstaan dat hij gewoon zijn opdrachten dient uit te voeren en dat hij aan hem geen verantwoording verschuldigd is.

Recherchebureau wordt ingeschakeld

Omdat de tarieven ook hoger zijn dan gebruikelijk, besluit de crediteurenadministrateur om de vertrouwenspersoon in te schakelen, die op zijn beurt de raad van toezicht op de hoogte stelt.
Hierop wordt een recherchebureau ingeschakeld. Na een kort onderzoek blijkt dat de eigenaar van het betreffende detacheringsbureau, de vriendin van de nieuwe directeur is. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat er veel facturen zijn betaald waarbij sprake is van ongebruikelijk hoge tarieven en diensten die helemaal niet geleverd zijn.

In totaal is er voor tienduizenden euro’s op deze manier weggesluisd. De directeur wordt geconfronteerd met deze feiten, bekent en wordt op staande voet ontslagen. Hij verklaart onder meer dat hij als gevolg van een gokverslaving financiële problemen heeft en op deze manier de boel financieel probeert te redden.

Screening had hoop problemen kunnen voorkomen

De onderwijsinstelling evalueert de situatie. Niet alleen wordt het crediteurenproces tegen het licht gehouden, ook wordt door de raad van toezicht bepaald dat onder geen beding meer mag worden afgezien van pre-employment-screening. Ook niet als de sollicitant een bekende is. Screening had hoogstwaarschijnlijk zowel de aanwezigheid van het detacheringsbureau op het woonadres van de directeur als de financiële problemen aangetoond. Daarmee waren een hoop problemen te voorkomen geweest.