Fraude- & integriteitsonderzoek

Bij een vermoeden van niet-integer gedrag binnen uw organisatie, wilt u dit onderzocht hebben en verdere (imago)schade voorkomen. Het is van groot belang dat u een signaal afgeeft dat u niet-integer handelen niet accepteert. U heeft behoefte aan een onafhankelijk, objectief en bovenal discreet onderzoek om de feiten boven tafel te krijgen en de juiste maatregelen te treffen. En natuurlijk wilt u zich hierbij houden aan geldende wettelijke bepalingen. Onze werkwijze zorgt voor een stevige basis om intern en/of extern maatregelen te nemen, met aandacht voor de continuïteit, het imago en de integriteit van uw organisatie.

Is het onderzoekswaardig?

Wij zien geregeld organisaties die signalen van niet-integer gedrag negeren of aarzelen over het inschakelen van een extern bureau. Dat is begrijpelijk: u heeft (gelukkig) niet elke dag te maken met niet-integer gedrag en het is niet altijd eenvoudig om te beslissen wat de juiste aanpak is van de problemen. Helaas is negeren of uitstellen niet de juiste oplossing. In de alledaagse praktijk zien wij dat er vaak meer aan de hand is dan werd vermoed en dat de schade aanmerkelijk groter is dan werd verwacht. Hoe langer u wacht met adequaat optreden, hoe groter uw risico’s en schade! In het integriteitsonderzoek is Signum Interfocus graag uw vertrouwde adviseur en sparringpartner. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om eerst te sparren over de casus.

Wat heeft u nodig?

Het uitvoeren van onderzoek naar aanleiding van vermoedens van niet-integer gedrag of fraude, brengt een aantal neveneffecten met zich mee. Niet alleen is er een impact voor de direct betrokkenen (subjecten van onderzoek), ook de sfeer binnen de organisatie en de verstandhouding tussen de verschillende actoren in het onderzoek, vraagt om inschattingsvermogen, (organisatie)sensitiviteit en bewustzijn. Dit zijn eigenschappen waar Signum Interfocus over wordt geprezen.

Ervaring, kennis en kunde

Onze onderzoekers combineren de ervaring als integriteit- en fraudeonderzoeker met een achtergrond in human resource management, training- en opleiding, organisatiekunde, criminologie, sociologie en psychologie. Hierdoor zijn wij in staat onze opdrachtgever te adviseren over de afwegingen die dienen te worden gemaakt ten aanzien van het onderzoek, met inachtneming van de bovengenoemde neveneffecten.

Verder zorgen wij voor zover mogelijk, in de gesprekken die wij met de betrokkenen voeren, voor een ontspannen sfeer, met wederzijds respect en een vriendelijke ‘tone of voice’. Met andere woorden: voor waarheidsvinding en het in kaart brengen van feiten en omstandigheden, is in onze beleving geen ‘verhoor’/politieachtige setting noodzakelijk.

Opdrachtgevers uit profit- en non-profitsector

Wij hebben ruime en specifieke ervaring bij verschillende opdrachtgevers in de profit- en non-profitsector. Voor elk onderzoek worden gespecialiseerde onderzoekers ingezet met kennis van zaken van uw organisatie/bedrijfstak.

Tot onze opdrachtgevers behoren dan ook beursgenoteerde ondernemingen, overheden en overige organisaties die behoefte hebben aan een gedegen, ervaren en kwalitatief hoogstaand onderzoeksbureau.

Wij hebben ruime en specifieke ervaring op het gebied van integriteitsonderzoek, uitgevoerd voor verschillende overheidsorganisaties en andere organisaties met een (semi)publieke taak zoals zorginstellingen en woningcorporaties. Voor dit onderzoek zullen derhalve onze specialisten worden ingezet die ruime ervaring hebben met onderhavige casuïstiek en organisatiedynamiek.

Partners

Wanneer de situatie of het onderzoek er om vraagt, maken wij gebruik van strategische partners. Signum Interfocus blijft hierbij te allen tijde in de lead. Hierdoor profiteert u als klant optimaal van de hoogste kwaliteit en blijft u daarnaast op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van onderzoeken en relevante wet- en regelgeving.

Erkenning door het Ministerie

Signum Interfocus is een door de Minister van Justitie en Veiligheid erkend onderzoeksbureau in het kader van de “Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus”, op grond waarvan haar vergunning is verleend onder nummer POB 1790.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden de uit vorenstaande wet voortvloeiende regelingen en bepalingen in acht genomen. Tijdens de uitgevoerde werkzaamheden worden te allen tijde de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en fair-play gehanteerd.

Andere specialismen van Signum Interfocus zijn Compliance & Integriteit en Screening. Wanneer u hier meer over wilt weten, lees dan verder wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.