Bouw & Infra

Bedrijven die zich bezighouden met woning-, weg- of waterbouw, maar ook bedrijven in de installatietechniek, hebben doorgaans een unieke dynamiek. Niet alleen wordt er projectmatig en vaak op (fysieke) afstand van de centrale organisatie gewerkt, ook ligt de verantwoordelijkheid vaak laag in de organisatie en is er een stevige mate van praktisch ingericht ondernemerschap. Signum Interfocus heeft de afgelopen jaren ruime ervaring met het uitvoeren van risicoscans, fraudeonderzoeken,  en integriteitssessies binnen deze sector. Wij kennen de dynamiek goed, doorzien processen snel en zijn bekend met de gang van zaken op de bouwplaats.