Achtergrondonderzoek voor woningcorporaties

Als u als woningcorporatie vastgoedtransacties doet met externe partijen, wilt u er zeker van zijn dat u weet wie er aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit. Wanneer op enig moment zou blijken dat onderhavige partij of haar bestuurders betrokken is bij andere ondernemingen, dan dient u te toetsen of de activiteiten van deze andere onderneming niet strijdig zijn met uw belang of dat van uw stakeholders. Signum Interfocus kan een dergelijk achtergrondonderzoek uitvoeren. De uitvoering van een dergelijk achtergrondonderzoek geschiedt door speciaal hiervoor opgeleide, getrainde en gescreende medewerkers van Signum Interfocus die de dynamiek van de organisatie kennen en deze kunnen vertalen naar specifieke integriteitrisico’s en u als opdrachtgever kunnen adviseren over hoe u kunt omgaan met de in onze rapportage geconstateerde feiten en omstandigheden.

Achtergrondonderzoek

Door op discrete maar grondige wijze onderzoek te doen naar de achtergrond, activiteiten en mogelijke imagorisico’s van de ondernemingen met wie u zaken doet, krijgt u vooraf inzicht in integriteitrisico’s en kunt u de goede afwegingen maken in het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten en de afspraken die hieraan ten grondslag liggen.

Wij brengen in ons achtergrondonderzoek onder meer de volgende elementen in kaart:

 • juridische en bestuurlijke structuur;
 • aandeelhouders en bestuurders
 • vermelding bij gerechtelijke uitspraken ten aanzien van
  o gepubliceerde gerechtelijke procedures
  o Wet Sanering Natuurlijke Personen
  o Insolventieregister

Ook worden de volgende documenten overlegd door de organisatie en haar bestuurders:

 • Verklaring Omtrent het Gedrag van de rechtspersoon
 • Verklaring van de bestuurders ten aanzien van betrokkenheid in (lopende) gerechtelijke procedures, boetes, schikkingen.

Discretie en transparantie
Signum Interfocus gaat op discrete en vertrouwelijke wijze om met gegevens. Bij dit achtergrondonderzoek leggen wij de rapportage ter inzage voor aan de onderzochte partij, waarna pas na diens toestemming deze wordt verzonden aan onze opdrachtgever. De uitvoering van het achtergrondonderzoek geschiedt door speciaal hiervoor opgeleide, getrainde en gescreende medewerkers van Signum Interfocus die de dynamiek van de organisatie kennen en deze kunnen vertalen naar specifieke integriteitrisico’s en u als opdrachtgever kunnen adviseren over hoe u kunt omgaan met de in onze rapportage geconstateerde feiten en omstandigheden.