Financieel Onderzoek

Bij vermoedens van fraude door werknemers is financieel achtergrondonderzoek van wezenlijk belang. Onder financieel (achtergrond)onderzoek kan zowel onderzoek van de ‘boeken’ alsmede digitaal onderzoek van financiële bedrijfssystemen worden verstaan. Afhankelijk van de complexiteit van de fraude kan specifieke deskundigheid worden ingezet.

De financieel-administratieve specialisten van Signum Interfocus hebben diepgaande kennis van administratieve systemen en fraudemethoden. Deze deskundigheid is gebaseerd op ervaring en kennis van financiële, juridische en primaire processen.