Sessies & Trainingen

Bij incidenten op het gebied van fraude en integriteit zien wij vaak dat een aantal ‘soft controls’ tekort zijn geschoten. Men is zich te weinig bewust geweest van de risico’s in een bepaalde situatie, heeft elkaar hier niet kritisch op durven bevragen en/of te weinig gedaan met twijfels of vermoedens.

Om bewustzijn en weerbaarheid van medewerkers te vergroten en er voor te zorgen dat de organisatiecultuur bijdraagt aan een meer integere organisatie, biedt Signum Interfocus een aantal (maatwerk) sessies en trainingen aan.

Integriteitssessie

Bij situaties met betrekking tot niet integer handelen is de mensfactor cruciaal. De mate waarin professionals zich bewust zijn van integriteitsrisico’s en de houding die zij aannemen ten aanzien van dergelijke situaties, bepaalt voor een groot deel of en wat voor niet integer handelen plaatsvindt binnen een organisatie.

U wilt dus dat uw medewerkers zich bewust zijn van de integriteitsrisico’s in hun functie en weten wat zij moeten doen als ze worden geconfronteerd een integriteitsdilemma.

Door middel van onze Integriteitssessies maken wij medewerkers bewust van de integriteitsaspecten binnen de organisatie en hun functie. We laten ze discussiëren over dilemma’s. Onderwerpen tijdens deze sessies zijn onder meer:
– Omgang met leveranciers en klanten
– Vertrouwelijke informatie
– Nevenfuncties en -belangen

Overige sessies & trainingen

Naast de integriteitsessie biedt Signum Interfocus ook andere sessies en trainingen aan. Voor meer informatie kunt u onderstaande pagina’s raadplegen: