Een effectieve bescherming tegen cybercriminaliteit

Als gevolg van de technologische ontwikkelingen van de laatste decennia, is er een nieuw type criminaliteit in opkomst: de cybercriminaliteit. Het gaat hierbij om delicten waarbij geautomatiseerde werken (zoals bijvoorbeeld computers) zowel als middel als als doelwit dienen. Er wordt dikwijls gedacht dat dergelijke delicten alleen een gevaar vormen voor grote organisaties, zoals overheidsinstellingen en multinationals. Niets is echter minder waar. Wist je bijvoorbeeld dat hacken in Nederland inmiddels vaker voorkomt dan fietsendiefstal? Waar er vorig jaar 3.3% van de inwoners in Nederland slachtoffer werd van fietsendiefstal, lag het slachtofferpercentage van hacking maar liefst op 7.5%.* Gelukkig zijn er – net als bij diefstal – diverse manieren om jezelf én je onderneming te beschermen tegen cybercriminaliteit. Zoals we in het vorige deel van deze blogpost hebben aangestipt, kun je diverse maatregelen nemen om cybercriminaliteit te voorkomen. In deze blogpost nemen we één specifieke preventiemaatregel onder de loep – namelijk de pre-employment screening.

Wat is een pre-employment screening?

Om te voorkomen dat je onderneming ten prooi valt aan cybercriminaliteit, is het allereerst van belang dat je betrouwbare en integere medewerkers in dienst hebt. Deze medewerkers hebben immers (al dan niet beperkt) toegang tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie, en het dient te worden voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van deze informatie. Ook is het belangrijk dat je werknemers zich bewust zijn van de veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met hun functie. Om te bewerkstelligen dat je werknemers aan deze eisen voldoen, kan er naast trainingen en voorlichtingen worden gekozen voor een pre-employment screening. Dit is een onderzoek naar de achtergrond van een potentiële werknemer. In een dergelijk onderzoek wordt bijvoorbeeld achterhaald of de sollicitant zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan niet-integer gedrag.

Je staat er niet alleen voor

Ondernemers nemen al jarenlang maatregelen om hun bedrijf te beschermen tegen traditionele criminaliteit – denk bijvoorbeeld aan het gebruik van alarmsystemen om inbraak en diefstal te voorkomen. Nu de cybercriminaliteit in rap tempo in omvang toeneemt, wordt het tijd om ook hier maatregelen tegen te nemen. Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. Signum Interfocus verricht pre-employment screenings voor ondernemingen in tal van sectoren. Onze specialisten nemen de onderhavige organisatie en functie onder de loep en vertalen deze omstandigheden naar specifieke integriteitsrisico’s. Op basis van deze informatie wordt vervolgens onderzoek gedaan naar de sollicitant. Dit onderzoek is uiteraard in overeenstemming met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Na het verrichten van de screening worden de resultaten allereerst voorgelegd aan de sollicitant, en vervolgens aan de opdrachtgever.

Een screening die bij jouw onderneming past

De ene functie is de andere niet, bij verschillende soorten functieniveaus horen verschillende soorten risicoprofielen en integriteitsrisico’s. Om die reden bieden wij drie verschillende pre-employment screenings aan. Elke screening heeft een niveau voor het integriteitsrisicoprofiel.

  • De niveau 1 screening is geschikt voor functies met een laag integriteitsrisicoprofiel. In deze screening voeren wij een digitaal achtergrondonderzoek uit.
  • De niveau 2 screening is geschikt voor functies met een regulier integriteitsrisicoprofiel. In deze screening wordt er niet alleen een digitaal achtergrondonderzoek uitgevoerd, maar worden ook de referenties nagetrokken.
  • De niveau 3 screening is toegesneden op functies met een hoog integriteitsrisicoprofiel. Naast het digitale achtergrond onderzoek en het onderzoek naar de referenties voeren we tevens een integriteitsinterview uit.

 

*Bronnen
– Cybersecuritymonitor 2018 CBS
– https://www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsdiefstal/feiten-en-cijfers-over-fietsdiefstal/