Integriteit is en blijft een lastig onderwerp voor organisaties. Als er geen incidenten zijn of grote vraagstukken langskomen, bestaat het risico dat het thema wat op de achtergrond raakt. Dat is jammer, want we weten uit ervaring dat het snel en adequaat signaleren én op waarde schatten van integriteitsdilemma’s, essentieel zijn bij het voorkomen van (onbewust) niet-integer gedrag. Uit onze Integriteit Cultuur Scan blijkt dat medewerkers die te maken krijgen met integriteitsdilemma’s, deze situaties lang niet altijd van te voren zagen aankomen.

Veel organisaties worstelen met de vraag: ‘hoe kunnen wij integriteit levend houden, zonder dat het een terugkerende digitale post-it op intranet wordt of een obligaat agendapunt van vergaderingen?’

Een uitstekende manier om op een interactieve, comfortabele, leuke en leerzame manier aan de slag te gaan met integriteitsdilemma’s, is een dilemmabattle. Deelnemers krijgen de rol van ‘voorstander’, ‘tegenstander’ of  ‘jury’ toebedeeld en gaan met elkaar in de debat over door henzelf bedachte dilemma’s. Het voordeel van deze werkvorm is dat het deelnemers in een spelsituatie uitdaagt om alle redenen die je zou kunnen bedenken om wel degelijk in strijd met integriteitsregels te handelen, uit te diepen. In veel werkvormen blijven dit soort ‘sociaal ongewenste antwoorden’ vaak onderbelicht, terwijl ze van wezenlijk belang zijn om tot de kern van de zaak te komen. Tijdens het nabespreken van de dilemma’s is het belangrijk om te laten zien welke overleg- en (indien nodig) meldingsmogelijkheden er zijn, op basis van de binnen de organisatie geldende gedragscode of integriteitscode.

Het resultaat? Medewerkers die veel beter ruim van te voren dilemma’s zien aankomen, weten wat ze moeten doen en ook nog eens de spelregels van de organisatie kennen.

Wilt u weten hoe u binnen úw organisatie bewustzijn en vaardigheden met betrekking tot integriteitsdilemma’s kunt vergroten? Neem dan contact met ons op.