Dat integriteit een onderwerp is waar je als organisatie werk van moet maken, is voor veel bedrijven inmiddels een vanzelfsprekendheid. Er worden – vaak met betrokkenheid van het personeel – gedragscodes geschreven en bijeenkomsten gehouden waarin dilemma’s worden besproken en gediscussieerd kan worden over verschillende integriteit gerelateerde onderwerpen.

Het afgelopen jaar zien wij een toename in de behoefte van organisaties om het onderwerp integriteit op een digitale manier onder de aandacht te brengen.

Door deelname aan een e-learning worden medewerkers op een snelle en efficiënte manier deelgenoot gemaakt van integriteit binnen de organisatie. Een e-learning kan namelijk tijd- en plaats onafhankelijk worden gemaakt en vraagt vaak slechts tien à vijftien minuten tijd van de deelnemers. Toch is het maken van een e-learning op het gebied van integriteit niet eenvoudig: zowel de toon als de onderwerpen moeten voor een maximaal effect naadloos aansluiten op de belevingswereld van de deelnemers. Dit vraagt om specifieke ervaring en expertise.

Daarnaast is ook de communicatie een punt van aandacht is. Het aan de slag gaan met integriteit brengt van nature het risico met zich mee dat medewerkers een negatieve vertaling maken van de aanleiding en/of de uitkomsten: ‘vertrouwen ze ons/mij niet?’, ‘wat is er aan de hand binnen onze organisatie? ‘ en ‘wat gaan ze doen met mijn antwoorden?’ zijn veelgehoorde vragen.  Zeker in een situatie waarin medewerkers schriftelijk kennisnemen van een dergelijke aankondiging, is dit een reëel scenario. Het is daarom belangrijk om een goede en positief geladen boodschap over te brengen.

Voor verschillende opdrachtgevers hebben wij de afgelopen periode, door middel van het houden van interviews binnen hun organisaties, in kaart gebracht welke integriteitsdilemma’s er leven en welke thema’s de meeste aandacht behoeven. Dit kan onder meer als basis worden gebruikt voor een e-learning. Ook adviseren wij over de communicatie binnen de organisatie, om vertrouwen en draagvlak te vergroten.

Wilt u weten hoe wij uw organisatie verder kunnen brengen op het thema integriteit? Neem dan contact met ons op.