In de Week van de Integriteit, van 1 tot en met 9 december, deelt Signum Interfocus elke werkdageen nieuwe best practice met u, via onze website. Op deze wijze bieden wij organisaties de kans om te leren van de successen van anderen en de eigen organisatie op die manier te helpen de volgende stap te zetten.

#5 Steekproeven en afwijkingsignalering

Veel integriteitsrisico’s laten zich lastig ‘helemaal’ voorkomen. Bij een aantal processen binnen een organisatie, is het ondoenlijk om het 4-ogen-principe en/of functiescheiding in te richten. Bij woningcorporaties zien we bijvoorbeeld dat bepaalde beslissingen – over bijvoorbeeld het toekennen van een nieuwe badkamer – bij de huurders thuis plaatsvinden. Het is niet mogelijk om daar twee medewerkers naar toe te sturen; dat zou een verdubbeling van het personeel op de functie van mutatieopzichter betekenen.  Tegelijkertijd wil je als woningcorporatie wel je er van vergewissen, dat deze beslissingen op legitieme en integere gronden worden genomen en er geen ‘vriendjespolitiek’ mogelijk is. Om dit op te lossen hebben wij samen met een opdrachtgever een controlemechanisme ingericht. Ten eerste wordt door middel van foto’s de situatie ter plekke vastgelegd. Deze foto’s worden in een digitale map geplaatst, waar de manager van de afdeling steekproefsgewijs elke maand een aantal afgeronde dossiers langsloopt. Ten tweede heeft de controller voor een dashboard gezorgd van de gemaakte kosten per wijk; op deze manier zijn grote afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde makkelijk inzichtelijk.