In de Week van de Integriteit, van 1 tot en met 9 december, deelt Signum Interfocus elke werkdageen nieuwe best practice met u, via onze website. Op deze wijze bieden wij organisaties de kans om te leren van de successen van anderen en de eigen organisatie op die manier te helpen de volgende stap te zetten.

#6 Resultaten van een Integriteit Beleving Onderzoek toepassen

Het in kaart brengen van aspecten op het gebied van cultuur, is altijd wat lastig als het gaat om integriteit. Want wat is de integriteitscultuur eigenlijk? Uit welke onderdelen bestaat het? En wat doen we met de resultaten? Nadat wij bij verschillende opdrachtgevers een Integriteit Beleving Onderzoek hebben uitgevoerd, zien we dat met name het toepassen van de resultaten opdrachtgevers voor een uitdaging stelde. Want er staan in een rapportage natuurlijk  ‘slechte scores’ van een afdeling. Zijn ze daar dan niet-integer? Onbewust? Is het voorbeeldgedrag ontoereikend? En wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk dat iedereen de gedragscode kent? Bij een van onze opdrachtgevers zijn de resultaten van het Integriteit Beleving Onderzoek integraal, op adequate wijze opgepakt. In een werkgroep hebben ze de thema’s gedestilleerd, zonder daarbij ‘schuldigen’ aan te wijzen en met inachtneming van onderliggende oorzaken. Dus afdeling die lager scoorden kregen tools aangereikt, in plaats van dat ze lastige vragen kregen gesteld. De resultaten werden gezien als een voldongen feit, het zoeken van maatwerkoplossingen prevaleerde boven het steeds maar vanuit de ‘schuldvraag’ proberen te verklaren van de lage scores.

Natuurlijk gaf de correlatiematrix uit het onderzoek het nodige houvast voor wat maatwerk. Zo bleken jongere medewerkers veel beter op de hoogte te zijn van de regels en richtlijnen op het gebied van integriteit dan de oudere werknemers die al veel langer in dienst waren. Reden: ‘vroeger’ werd de gedragscode op de post gedaan, tegenwoordig werd hij actief besproken tijdens het aanstellingstraject. Ook zagen we dat de relatief lage ‘goede voorbeeld’ score van de directie, werd veroorzaakt door zichtbaarheid. Medewerkers vonden niet dat er slécht voorbeeld werd gegeven, ze zagen gewoon helemáál geen voorbeeldgedrag.

Op deze wijze heeft deze opdrachtgever praktisch, zonder zich te laten afleiden door de van nature bij dergelijke scores aanwezige sentimenten, invulling gegeven aan het verstevigen van de integriteitscultuur binnen de organisatie.