In de Week van de Integriteit, van 1 tot en met 9 december, deelt Signum Interfocus elke werkdageen nieuwe best practice met u, via onze website. Op deze wijze bieden wij organisaties de kans om te leren van de successen van anderen en de eigen organisatie op die manier te helpen de volgende stap te zetten.

#4 Screenen van bestuur en directie

In onze vorige best practice kon u lezen dat de ‘tone at the top’ bijzonder belangrijk is voor het borgen van integriteit binnen een organisatie. Het is dan natuurlijk wel van belang dat je weet wie je binnen haalt op die posities. Het screenen van nieuw personeel is de laatste jaren steeds meer in opkomst. Toch zijn er vaak aarzelingen. Is het wel nodig? We kunnen toch zelf prima iemands betrouwbaarheid beoordelen in een interview? Schrikken we de schaarse passende professionals niet af met deze motie van wantrouwen? Bij één van onze opdrachtgevers screent men sinds  twee jaar personeel voor functies in directie en bestuur.

Wat opvalt is dat het in de meeste gevallen niet als een motie van wantrouwen wordt gezien. Integendeel. Gescreende kandidaten vinden het een prettig idee dat ze in een organisatie gaan werken waar integriteit niet als iets vanzelfsprekends wordt gezien, maar waarvan ook werk wordt gemaakt. Ze voelen zich serieus genomen want ze zouden er zelf ook niet aan moeten denken dat er iemand met kwade bedoelingen, op die belangrijke positie zou komen te zitten. Een ander interessant  fenomeen is het bewustzijnvergrotende effect van de screening. Regelmatig geven kandidaten aan te worden ‘getriggerd’ door de vragen en de besproken onderwerpen mee te nemen in hun functie en deze regelmatig te zullen bespreken in hun MT/directie.

Ook zien we dat er soms factoren zijn waar men zich zelf niet bewust was van de risico’s, met betrekking tot de ‘schijn van’. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een nevenfunctie.