In de Week van de Integriteit, van 1 tot en met 9 december, deelt Signum Interfocus elke werkdageen nieuwe best practice met u, via onze website. Op deze wijze bieden wij organisaties de kans om te leren van de successen van anderen en de eigen organisatie op die manier te helpen de volgende stap te zetten.

#2 Draagvlak voor de gedragscode

Het opstellen van regels is lang niet altijd een leuke bezigheid. Zeker niet wanneer het gaat over integriteit, iets wat we toch een vanzelfsprekendheid vinden als het om onszelf gaat. Met name het de werknemer beschermen tegen en toerusten voor integriteitsituaties wordt vaak niet als zodanig beleefd door de medewerkers van de organisatie. Zij ervaren een gedragscode dikwijls als een motie van wantrouwen, alsof ze moet worden verteld wat wel en niet integer is, omdat ze het ‘zelf niet goed kunnen bepalen’.

Bij een onderwijsinstelling hebben wij samen met docenten en onderwijsondersteunend personeel, ‘bottom-up’ een gedragscode opgesteld. Hierbij hebben wij als basis gebruik gemaakt van een normatief kader, waarbij er voor is gekozen om voor alleen het hoogst noodzakelijke – omdat ze de organisatie te veel schade zouden kunnen toebrengen – regels en richtlijnen op te stellen. Voor alle overige thema’s is gekozen om door middel van ‘tips & tricks’, medewerkers zelf afwegingen te kunnen laten maken en ze uit de nodigen om het gesprek hierover aan te gaan met collega’s en leidinggevende:

Deze werkwijze leidde er toe dat er binnen de organisatie veel meer eigenaarschap en was voor de uiteindelijke gedragscode. Medewerkers zagen het als hun eigen opgestelde richtlijnen, waardoor het draagvlak groter werd en – ook na een steekproef een jaar later – de bekendheid van de inhoud van de gedragscode zeer groot bleek.