In de Week van de Integriteit, van 1 tot en met 9 december, deelt Signum Interfocus elke werkdageen nieuwe best practice met u, via onze website. Op deze wijze bieden wij organisaties de kans om te leren van de successen van anderen en de eigen organisatie op die manier te helpen de volgende stap te zetten.

#1 Bewustzijn vergroten: dilemma’s bespreken

Bij veel van onze opdrachtgevers zien we dat medewerkers zich beperkt bewust zijn van de integriteitsrisico’s. Eerlijk en oprecht als ze zijn, denken ze niet al te veel na over wat er allemaal mis kan gaan in de organisatie op het gebied van fraude en niet-integer gedrag. Dit lage bewustzijn brengt echter risico’s met zich mee. Er zou zich een situatie kunnen voordoen dat niet-integer gedrag niet als zodanig door hen wordt herkend. Vervelend, omdat je als organisatie, dergelijk gedrag zo vroeg mogelijk in het proces wilt adresseren. Of nog erger, dat men zich zonder het te weten, schuldig maakt aan integriteitsschendingen.

Door in groepsverband mogelijke integriteitsdilemma’s te bespreken kunnen medewerkers beter worden toegerust om niet-integer gedrag te herkennen en worden beschermd tegen onbewuste betrokkenheid. Een werkvorm die wij veel gebruiken bij onze opdrachtgevers is de dilemma battle. Deelnemers discussiëren over dilemma’s, waarbij de sociale wenselijkheid wordt beperkt, doordat één team wordt uitgedaagd om ‘advocaat van de duivel’ te zijn. Op deze manier is er ook uitgebreid aandacht voor  alle rechtvaardigingsgronden die er zijn voor niet-integer gedrag.