Ook in 2017 heeft Signum Interfocus weer veel woningcorporaties geholpen om werk te maken van integriteit. Want de term opschrijven in je kernwaarden of strategie, is natuurlijk lang niet voldoende, zo realiseren directeur-bestuurders en beleidsadviseurs zich. In deze speciale nieuwsbrief voor woningcorporaties, nemen we u graag mee in onze ervaringen uit 2017. Ter lering en vermaak en wellicht zelfs ter inspiratie.

Het belang van screening blijft aangetoond

Steeds meer woningcorporaties maken werk van het screenen van toekomstig personeel voor kwetsbare posities binnen de organisaties. Er wordt achtergrondonderzoek gedaan naar beoogde managers, directeuren, bestuurders en toezichthouders, óók als er bij de AW nog een ‘fit en proper test’ op het programma staat.

Met enige regelmaat komen er uit onze screeningen feiten of omstandigheden naar voren die leiden tot een ander perceptie van de kandidaat. Variërend van een niet kloppend CV, tot niet gemelde nevenactiviteiten /-belangen. Ook liepen we wel eens tegen kandidaten aan die een wat afwijkende opvatting hadden over wat wel en niet ‘integer is’. Dit kan leiden tot forse (imago)schade, wanneer het er voor zorgt dat de integriteit van de woningcorporatie in het geding is. Er is geen plaats voor dubbele agenda’s of meerdere ‘petten’. Alles draait tenslotte om vertrouwen.

Wilt u advies nodig over de uitvoering van screening binnen uw woningcorporatie? Neem dan contact met ons op. Benieuwd naar onze visie op Pre Employment Screening? Bekijk dan onderstaande video.

Zoeken naar de balans tussen controle en cultuur

Voor het borgen van integriteit binnen een organisatie kan men niet alleen leunen op de ingerichte controlemechanismen. Zeker niet wanneer de organisatie wil werken op basis van een bepaalde mate van vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit betekent dat het van belang is te investeren in de integriteitscultuur binnen de organisatie.

Ook het afgelopen jaar hebben wij verschillende woningcorporaties begeleid bij het versterken van hun integriteitscultuur, onder andere door middel van het houden van interactieve sessies met de medewerkers. We hebben hierbij verschillende werkvormen ingezet waaronder een ‘dilemma battle’. Deelnemers geven aan dat ze – ondanks dat het om een wat beladen onderwerp gaat – op een enthousiaste en positieve manier deelnemen aan de sessies en blij zijn met de  inzichten en vaardigheden die ze aangereikt krijgen.

Wilt u meer weten over het investeren in de integriteitscultuur binnen uw woningcorporatie? Neem dan contact met ons op.

Onderzoek Autoriteit Woningcorporaties naar verdienmodel van netwerken van interim professionals

Eind vorig jaar heeft de Autoriteit Woningcorporaties per brief aan alle woningcorporatiebestuurders gevraagd in kaart te brengen in hoeverre er sprake is geweest van inhuur van interim-professionals door of op verwijzing van andere interimmers, in relatie tot aanbrengfees en omzetgerelateerde vergoedingen. Wij hebben de afgelopen maanden voor meerdere woningcorporaties situaties onderzocht waarin sprake zou zijn van de door de AW bedoelde situaties en onze opdrachtgevers geadviseerd over hoe om te gaan met bevindingen uit het heden en het verleden.

Hebt u een vraag over wat u moet doen naar aanleiding van de brief van de Autoriteit Woningcorporaties of de uitkomsten van uw onderzoek? Neem dan contact met ons op.