Een magazijnmedewerker zet op creatieve wijze een lucratieve handel op voor zowel zichzelf als voor een aantal collega’s.

Een leverancier van elektrische gereedschappen en koperen leidingen neemt een nieuwe magazijnbeheerder aan en geeft hem als opdracht mee om het magazijn effectiever en goedkoper te laten draaien. Al snel komt de beheerder erachter dat de voorraadadministratie niet op orde is. Ook is er geen of nagenoeg geen registratie van de inkomende en uitgaande goederen. Na invoering van een nieuw (geautomatiseerd en gedigitaliseerd) systeem en een personele reorganisatie, stelt hij vast dat bepaalde goederen uit de voorraad verdwijnen. Aangezien hij geen vermoeden heeft wie hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden en het magazijn voor alle medewerkers relatief makkelijk is te betreden, besluit de directie om (heimelijke) camera-observatie toe te passen.

Modus operandi
Al snel blijkt dat een van de magazijnmedewerkers verantwoordelijk kan worden gehouden voor de diefstallen. Hij had hiervoor de volgende modus operandi bedacht. De inkomende goederen werden door hem zoals gebruikelijk ingescand. Vervolgens kwamen deze in de voorraad te staan. Een aantal goederen, waarvan later bleek dat deze waren ‘besteld’ door zijn collega’s (monteurs, voormannen en uitvoerders), werden echter direct in het systeem als verkeerd besteld geregistreerd. Normaliter zouden de goederen dan retour gaan naar de leverancier en administratief worden verwerkt. In de onderzochte gevallen werden deze goederen echter keurig verpakt in dozen en klaargezet om door zijn collega’s later te worden opgehaald. Dit bleken achteraf bestellingen te zijn van medewerkers van gereedschappen voor privégebruik. De leverancier werd per e-mail op de hoogte gesteld dat de ‘verkeerd’ geleverde goederen toch goed waren besteld en niet retour kwamen. Op camerabeelden was goed te zien dat er voor de gereedschappen contant werd betaald aan de magazijnmedewerker.

Ontslag op staande voet
Na administratief en digitaal forensisch onderzoek is vastgesteld dat er over een periode van negen maanden een schade was ontstaan van ongeveer € 30.000,-. Uiteindelijk zijn, behalve de magazijnmedewerker, ook vijf andere medewerkers op staande voet ontslagen. De medewerkers bekenden zich schuldig te hebben gemaakt aan heling en/of verduistering in dienstbetrekking. Behalve de magazijnmedewerker. Hij wist van niets en zijn naam was haas.

Procesverbeteringen
Ook hier bleek weer dat het een eenling was die dit had bedacht en uitgevoerd. Doordat er aan de voorkant onvoldoende controlemaatregelen waren genomen, werd er gelegenheid gecreëerd. Met het al nieuw ingevoerde registratiesysteem en de uit te voeren procesverbeteringen, hoopt men deze problemen in de toekomst te voorkomen.

Meer informatie

Dit artikel is gepubliceerd in het magazine en is tevens op de website van Security Management verschenen.

Ton Bok is senior particulier onderzoeker bij Signum Interfocus. Meer weten over Ton? Bekijk dan zijn LinkedIn-profiel.