Een personeelshandboek wordt gezien als iets voor grote bedrijven. Een misvatting stelt Noortje Hendrikx van Tentoo in haar opiniestuk op mt.nl, dat werd gepubliceerd op 27 maart 2017.

Hoe ga je om met ziekteverlof? En heb je duidelijke richtlijnen wat betreft kleding? Veel grote bedrijven hebben dit soort zaken vastgelegd in een handboek. Ondernemers in het mkb zijn echter snel geneigd te denken dat personeelsbeleid, en zeker een personeelshandboek, alleen iets is voor grote bedrijven. Ten onrechte.

Regels en afspraken
Elk bedrijf heeft baat bij een goed en duidelijk personeelsbeleid, zo ook mkb-bedrijven. Een personeelshandboek brengt structuur aan in het bedrijf. Het naslagwerk biedt duidelijkheid over voorschriften, regels, rechten en plichten die voor alle medewerkers gelden en is een aanvulling op het arbeidscontract.

Met een clausule kan het handboek onderdeel van een individuele arbeidsovereenkomst gemaakt worden. Zo is er vooraf duidelijkheid over bijvoorbeeld uitbetaling van overwerk, de procedure bij ziekte of te laat komen, maar ook wanneer er op vrijdagmiddag een biertje geopend mag worden. Scheelt een hoop improvisatie en discussie op de werkvloer.

Voor de werkgever is het een groot voordeel dat een en ander juridisch is ingedekt doordat specifieke regels en afspraken aan de werknemers kenbaar zijn gemaakt.

Duidelijk en simpel
Elk personeelshandboek is anders. Het moet namelijk passen bij het bedrijf, de werknemers en het soort werkzaamheden. Naast bovengenoemde voorbeelden kan indien gewenst ook het proces bij salarisverhoging of gedragsregels opgenomen worden, maar dat hoeft niet.

Wel is het van belang niet elke hypothetische situatie op te nemen, maar simpel en kort de gebruikelijke zaken te omschrijven. Zorg verder voor een beknopte, heldere tekst met korte zinnen die geen ruimte schept voor verschillende interpretaties.

Laat medewerkers meeschrijven
Bij het opstellen van het personeelshandboek is het van belang de medewerkers mee te laten denken en om hun mening te vragen. Als zij zeggenschap hebben over de afspraken en de regels, dan is het draagvlak een stuk groter dan wanneer ze regels opgelegd krijgen. Het kan zijn dat regels in de praktijk niet blijken te werken. Dan kan het document gewijzigd worden, mits alle medewerkers instemmen of wanneer de wet dit vereist.

Commentaar Marcel Boekhorst

Waar mensen met elkaar (samen)werken is het niet meer dan logisch dat men met elkaar (werk)afspraken maakt. Afspraken waar men zich aan dient te houden en waar men elkaar op kan aanspreken indien deze niet worden nageleefd. Spreek ook duidelijk af wat als men de regels overtreedt. Het geeft de organisatie handvatten om indien het er op aankomt eventueel arbeidsrechtelijke maatregelen te nemen. Daarbij is het o.a. van belang dat men de regels regelmatig communiceert binnen de organisatie (houdt de regels levendig). Toets deze regels regelmatig en actualiseer ze regelmatig. Dit kan door het afnemen of laten afnemen van een scan en/of audit. Dit zijn diensten die Signum Interfocus aanbiedt en welke elders op deze website staan beschreven.

Marcel Boekhorst is Algemeen Directeur van Signum Interfocus. Meer weten over Marcel? Zie de pagina ‘onze mensen’ op deze website, of bekijk zijn LinkedIn-profiel