Op een accountantskantoor hangt een losse en informele sfeer. Er wordt gelachen en er worden grapjes gemaakt. Dan komt er ineens een melding binnen van – zo luidt de aanduiding – seksueel grensoverschrijdend gedrag. De schrik is groot: toch niet bij ons? De organisatie besluit om een integriteitsonderzoeksbureau in de arm te nemen. Dan blijkt dat er op grote schaal al jarenlang iets mis is.

Tegen het einde van het jaar worden er bij een groot accountantskantoor zoals gebruikelijk beoordelingsgesprekken gevoerd met alle medewerkers. In één van de gesprekken brengt een medewerker een melding naar voren. Tijdens een personeelsuitje van een aantal maanden geleden, zou een mannelijke leidinggevende handtastelijk zijn geweest richting een vrouwelijke medewerker. De vrouw in kwestie heeft er destijds niets van gezegd en heeft er naar eigen zeggen ook nadien geen melding van durven maken. Wanneer de compliance officer de bewuste vrouw benadert, vertelt zij haar verhaal. Ook geeft zij aan dat zij niet de enige is die seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. Het accountantskantoor besluit hierop nader onderzoek te laten doen naar de onderhavige situatie en schakelt een recherchebureau in. Er wordt daarnaast besloten om niet alleen een feitenonderzoek te houden, maar ook een survey uit te zetten binnen de organisatie, om in kaart te brengen in hoeverre er in de organisatie andere signalen zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarbij er ook gekeken wordt of er sprake zou kunnen zijn van racisme en discriminatie, pesten en andere ongewenste omgangsvormen.

Uit het feitenonderzoek komt naar voren dat het een thema is dat al langer en veel breder speelt dan alleen deze ene ervaring van deze medewerkster. Andere medewerkers vertellen dat er de afgelopen jaren meerdere mannelijke collega’s zich te buiten gaan aan grove seksueel getinte grappen, ongepaste vragen over het privé (seks-)leven van medewerkers. De vermeende daders doen een en ander tijdens de confrontatiegesprekken eerst nog af als ‘grappig en collegiaal’ maar geven na enig doorvragen over de specifieke situaties van de onderzoekers toe, dat zij meermaals over de schreef zijn gegaan. Ze worden beiden op staande voet ontslagen.

De uitkomsten van de survey sluit aan bij het ontstane beeld tijdens het feitenonderzoek  Ook hier ziet het onderzoeksbureau de bewuste thema’s terug. De incidenten en resultaten van de survey worden gebruikt als input voor een bewustwordingsprogramma onder leidinggevenden binnen het accountantskantoor.

Op deze manier wil de organisatie in de toekomst dit soort situaties zien te voorkomen.