Wanneer u personeel aanneemt, wilt u een integere, betrouwbare professional binnenhalen, die de waarheid heeft verteld over wie hij of zij is en wiens cv klopt. Ook rekent u op iemand die het belang van uw organisatie vooropstelt, zorgvuldig omgaat met vertrouwelijke informatie en bij wie geen sprake is van belangenverstrengeling of strijdige nevenactiviteiten. Een middel om deze zaken in kaart te brengen, is een Pre Employment Screening, ook wel bekend als een aanstellingsonderzoek of antecedentenonderzoek. Maar welke regels en richtlijnen gelden er voor een screening van uw personeel? Waar dient u als organisatie rekening mee te houden? Marcel Boekhorst, algemeen directeur van Signum Interfocus, vertelt u in deze blog daarover meer.

Compliance en screening

Bent u op zoek naar ‘de spelregels’ met betrekking tot screening, dan is het van belang dat de screening wordt uitgevoerd conform de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gesteld. Een van de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt is dat een kandidaat niet zwaarder mag worden gescreend dan noodzakelijk.

Stel het niveau af op de kwestie

Het niveau van de screening dient derhalve afgestemd te worden op de risico’s die de functie in kwestie met zich meebrengt. In de Nationale richtlijn pre-, in- en post-employment screening van VBN vindt u de huidige stand van zaken met betrekking tot wet- en regelgeving en de praktische uitvoering van achtergrondonderzoeken van personen.

Vergunning screening personeel

Tot slot is het goed om te weten dat de Autoriteit Persoonsgegevens heeft bepaald dat de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens alleen toekomt aan verantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Signum Interfocus heeft een dergelijke vergunning.

Maatwerk en advisering

Signum Interfocus screent conform de hierboven genoemde regels, waarbij zorgvuldigheid en proportionaliteit van de screening van belang zijn. Het niveau van de screening wordt derhalve afgestemd op de risico’s die de functie in kwestie met zich meebrengt.

Meer inzicht in nut en noodzaak van screenen?

Indien gewenst kunnen wij u adviseren en begeleiden bij het classificeren van de functies binnen uw organisatie, naar risicoprofiel en bijbehorend screeningsprofiel. Eveneens kunnen wij betrokkenen binnen uw organisatie (directie, HR, recruitment, OR) informeren over de nut en noodzaak van screenen en zorgen dat uw screeningsbeleid en de uitvoering ervan aan alle gesteld eisen voldoet.

Meer informatie

Wilt u meer weten over screening door Signum Interfocus? Kijk dan op een van onderstaande pagina’s of neem contact met ons op.