De directeur van een transportbedrijf komt ter oren dat één van zijn medewerkers een eigen onderneming zou hebben. Dit verbaast de directeur, omdat het niet bij hem bekend was dat deze medewerker voor zichzelf zou zijn begonnen. Bovendien is het binnen het transportbedrijf verplicht om nevenactiviteiten te melden.

Diverse diensten
Naar aanleiding van de ontdekking van de onderneming op naam van de medewerker, werd Signum Interfocus gevraagd om een onafhankelijk feitenonderzoek in te stellen. In het kader van dit onderzoek wordt onder andere open en gesloten bronnen op het internet geraadpleegd. Om duidelijkheid te krijgen of deze medewerker in strijd met bepalingen in onder andere het personeelshandboek handelde, wordt onder andere het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geraadpleegd. Hieruit blijkt dat deze medewerker voor zijn onderneming gebruik maakte van zijn zakelijke telefoonnummer en lijken de activiteiten die door deze onderneming worden ontplooid, nogal op de activiteiten van zijn werkgever: ‘het verlenen van diverse (transport)diensten’.

Voor al uw sneltransport
Naast gegevens over de medewerker en zijn onderneming, worden op internet ook een actieve website en profielen op sociale media van de onderneming aangetroffen. Hieruit blijkt dat de medewerker ook daadwerkelijk actief diensten aanbiedt – ‘voor al uw sneltransport’ – en dat de hij zo dus inkomsten genereert naast zijn reguliere baan. Uit het onderzoek blijkt verder dat de medewerker al kort na zijn aanstelling de eigen onderneming heeft opgericht en dat de medewerker sindsdien in de tijd van zijn werkgever ook voor zijn eigen onderneming werkt. Ook maakt de medewerker gebruik van diverse door zijn werkgever beschikbaar gestelde faciliteiten, zoals klantgegevens, zijn mobiele telefoon en maakte hij zakelijke ritjes voor zijn eigen onderneming, met de bedrijfsauto van zijn werkgever.

Maatregelen
De medewerker wordt naar aanleiding van de resultaten van het rechercheonderzoek ontslagen. Verder realiseert de directie dat ze ook structurele maatregelen zullen moeten nemen. Naar aanleiding van dit voorval heeft het transportbedrijf ervoor gekozen niet alleen Pre Employment Screening in te voeren, maar ook de betrouwbaarheid en integriteit van reeds aangestelde werknemers goed in de gaten te houden, door ze onder meer jaarlijks een vragenlijst te laten invullen, waarop ze moeten invullen of en op welke wijze, ze betrokken zijn bij nevenactiviteiten.