Teleurgesteld zijn door een werkgever, geen waardering krijgen voor je werk en ook nog eens schulden hebben. Dit waren redenen voor een medewerker om eens zijn slag te slaan.

Een verzekeraar ontdekte dat door cliënten teveel betaalde premies niet waren terugbetaald. Dit diende zo spoedig mogelijk te worden opgelost. Voor de verwerking van deze administratie werd een aantal uitzendkrachten in dienst genomen.

De werkzaamheden bestonden uit het versturen van een standaardbrief met een bijlage, waarop de cliënt onder andere zijn naam, zijn adresgegevens en het bankrekeningnummer moest invullen waarop het teveel betaalde bedrag kon worden teruggestort. De cliënt diende de ingevulde en ondertekende bijlage terug te sturen. Vervolgens werd deze gecontroleerd (alleen naamcontrole), waarna bij goedkeuring tot uitbetaling aan de cliënt werd overgegaan.

Fraude
Na enige maanden kreeg de verzekeraar diverse klachten van cliënten, die nog steeds geen geld hadden terugontvangen. Men vermoedde fraude en liet een onderzoek verrichten. Eén uitzendkracht kwam al snel in beeld, omdat hij belast was met de invoer van de door de cliënten ingevulde bijlagen. Het was opmerkelijk dat deze man eerder al voor de verzekeraar had gewerkt, maar toen niet had voldaan en was ‘teruggestuurd’ naar het uitzendbureau. Hij bleek echter nog wel over de autorisaties te beschikken voor deze oude functie, namelijk invoeren en wijzigen van klantgegevens in diverse databases.

“Er was gebruikgemaakt van de persoonsgegevens van ruim 100 cliënten en 25 katvangers. De schade bedroeg meer dan 200.000 euro”

Schulden
Na digitaal forensisch en tactisch onderzoek werd de betrokken uitzendkracht uitgenodigd voor een interview waarin hij volledig bekende. Als reden voor de fraude gaf hij aan dat hij zich ondergewaardeerd voelde. Ook bleek hij grote schulden te hebben door zijn gok- en drankverslaving. Hij had gebruikgemaakt van de persoonsgegevens van ruim 100 cliënten en 25 katvangers (personen die tegen een geringe vergoeding hun bankrekening ter beschikking stellen voor het plegen van fraude). De schade bedroeg meer dan €200.000,-. Er werd aangifte gedaan bij de politie.

Voorkomen
De reputatie van de verzekeraar is door snel reageren op de signalen van de cliënten niet in het geding gekomen, doch intern heeft het voor veel commotie en onrust gezorgd. Door procesverbeteringen en met een interne reorganisatie hoopt men dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Meer informatie

Dit artikel werd afgelopen maand gepubliceerd in het magazine en op de website van Security Management.
Ton Bok is senior particulier onderzoeker bij Signum Interfocus. Meer weten over Ton? Bekijk dan zijn LinkedIn-profiel.