Marcel Boekhorst
Marcel BoekhorstALGEMEEN DIRECTEUR

Marcel is gespecialiseerd in integriteitsonderzoeken. Hij adviseert over de mogelijkheden van (forensisch)  fraude /integriteitsonderzoeken en de mogelijke impact en gevolgen ervan.  Als voormalig rechercheur en juridisch docent aan de Nederlandse politieacademie beschikt hij over 20 jaar praktijkervaring en is hij bij meerdere complexe zaken als onderzoeker inzetbaar. Door de ervaringen en kennis uit fraude- en integriteitsonderzoeken, is Marcel uitstekend in staat om organisaties te adviseren over het terugdringen van fraude en niet-integer gedrag binnen organisaties.

Als directeur/eigenaar van Signum Interfocus (2004) geeft hij leiding aan een team professionals op gebied van fraude- en integriteitsonderzoeken en compliance & integriteitsmanagement.