Integriteitsprogramma

Integriteit is van groot belang voor organisaties. Klanten, medewerkers en aandeelhouders willen kunnen rekenen op een organisatie waar integere beslissingen worden genomen en het belang van de organisatie als geheel, voorop staat. Een betrouwbare reputatie, is van grote invloed op de (commerciële) positie van de organisatie.

De impact van fraude en niet-integer gedrag op een organisatie is groot. Naast financiële of emotionele schade, staat het aanzien van de organisatie of de branche – en in het ergste geval de continuïteit van de organisatie – op het spel.

Integriteit-essenties
Signum Interfocus heeft 10 integriteit-essenties benoemd als leidraad voor integriteit binnen organisaties, die betrekking hebben op:
– beleid en regelingen;
– organisatie inrichting en werkprocessen;
– houding en gedrag.

Het integriteitsprogramma

Signum Interfocus heeft voor organisaties die hun integriteit verder willen versterken, een integraal integriteitsprogramma ontwikkeld.
De doelstellingen van dit programma zijn:
– Vergroten van het integriteitsbewustzijn binnen de organisatie
– Verbeteren van het integriteitsbeleid
– Terugdringen van integriteitrisico’s in werkprocessen en controlemechanismen
– Versterken van de integriteitscultuur

Methodiek
Signum Interfocus maakt gebruik van een integrale methodiek om integriteitrisico’s in kaart te brengen. Het instrument dat hij hiervoor gebruiken, is onder andere gebaseerd op het Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework.

Onze werkwijze bestaat uit:
– Analyse van beleid en regelingen
– Interviews met key-spelers binnen de organisatie
– Houden van interactieve integriteitssessies

Maatwerk
Geen organisatie is hetzelfde of bevindt zich in dezelfde ontwikkelingsfase als het gaat om het professionaliseren van integriteit. Ons integriteitsprogramma is daarom een maatwerkprogramma. Neem contact met ons op, zodat wij samen met u kunnen bepalen op welke wijze wij úw organisatie kunnen helpen integriteit verder te versterken.

Over Signum Interfocus

Wij zijn een toonaangevend onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau met ervaren en materiedeskundige trainers die profit- en non-profit organisaties helpen om hun weerbaarheid tegen integriteitsschendingen en fraude te vergroten.

Dit doen wij door integriteitrisico’s op gebied van beleid, organisatie inrichting, werkprocessen en organisatiecultuur in kaart te brengen en daarna aan te passen en te verbeteren. Daarnaast vergroten wij het bewustzijn bij medewerkers, management en bestuurders met betrekking tot integriteitrisico’s.