Integriteitsmanagement

Integriteit, Corporate Governance en Corporate Responsibility zijn actuele maatschappelijke thema’s. Van organisaties wordt steeds meer verwacht en geëist met betrekking tot het beheersen en verminderen van integriteitsrisico’s en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dikwijls wordt er een beroep gedaan op organisaties om transparant over risico’s te rapporteren aan de organisatie zelf, de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en/of de buitenwereld.

Is integriteit in uw organisatie al een vanzelfsprekende kernwaarde van professioneel handelen?

Integriteit als kernwaarde

Regelmatig duiken berichten over integriteitsschendingen, zoals belangenverstrengeling, misbruik van bevoegdheden, het lekken van vertrouwelijke informatie en ongewenste omgangsvormen, op in de media.

Wat kunt u doen om dergelijke integriteitsschendingen te voorkomen? Een eerste reflex is vaak om regels en procedures vast te leggen, met daarbij een sterke focus op handhaving. Dat is echter onvoldoende, leert onze ervaring. Minstens zo belangrijk is dat u en uw collega’s:

  • samen integriteitswaarden en -normen bespreken en delen;
  • verantwoordelijkheid nemen;
  • het belang van integer gedrag inzien.

Zo zorgt u voor integer handelen door iedere medewerker.

Integriteit is maatwerk

Integriteit is plaats-, tijd- en contextgebonden. Uiteindelijk is elke organisatie anders en staat iedere medewerker in zijn of haar functie voor eigen uitdagingen en opgaven. Daarom levert Signum Interfocus altijd maatwerk.

Regelmatig leggen opdrachtgevers ons de volgende vragen voor:

  • voldoe ik aan de wet- en regelgeving omtrent integriteit?
  • is mijn integriteitsbeleid voldoende verankerd in de organisatie?
  • hoe houd ik integriteit ‘leefbaar’ binnen de organisatie?
  • waar in de organisatie ben ik kwetsbaar voor integriteitsrisico’s?
  • welke integriteitsrisico’s spelen voor verschillende doelgroepen in mijn organisatie?

Hebt u dezelfde of andere vragen? Neem ook dan contact op. Wij denken graag met u mee.