/
  • Integriteitsmanagement

  • Integriteit, Corporate Governance en Corporate Responsibility zijn actuele maatschappelijke thema’s. Van organisaties wordt steeds meer verwacht en geëist met betrekking tot het beheersen en verminderen van integriteitsrisico’s en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dikwijls wordt er een beroep gedaan op organisaties om transparant over risico’s te rapporteren aan de organisatie zelf, de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en/of de buitenwereld.

   U wilt daarom weten welke integriteitrisico’s uw organisatie loopt en hoe u deze risico’s kunt verkleinen. Ook wilt u een organisatiecultuur die integriteit bevordert en fraude zo veel mogelijk helpt voorkomen. Wij hebben verschillende instrumenten die integriteitrisico’s in uw organisatie in kaart brengen, wij adviseren u over maatregelen en helpen u uw integriteitscultuur te verbeteren en het onderwerp binnen uw organisatie levend te houden.

  • 10 Integriteit-essenties

   Onze visie en ervaring is dat een intrinsiek gemotiveerde positieve benadering van het thema integriteit het meeste effect heeft. Het verder ontwikkelen van integriteit binnen organisaties vraagt om deskundige en gerichte aandacht voor de risico’s die voortvloeien uit de mix van mensen, systemen en processen die een organisatie uniek maakt.

   Signum Interfocus heeft 10 integriteit-essenties benoemd, als leidraad voor integriteitsmanagement binnen organisaties, die betrekking hebben op beleid en regelingen, organisatie inrichting, werkprocessen en cultuur, houding en gedrag. Deze essenties vormen de basis voor onze aanpak en dienstverlening en hebben betrekking op:

   • beleid en regelingen;
   • organisatie inrichting en werkprocessen;
   • houding en gedrag.