Fraudeonderzoek

Bij een vermoeden of het constateren van fraude binnen uw organisatie, wilt u dit onderzocht hebben en verdere (imago)schade voorkomen. Het is van groot belang dat u een signaal afgeeft dat u fraude of niet-integer handelen niet accepteert. U heeft behoefte aan een onafhankelijk, objectief en discreet onderzoek om de feiten boven tafel te krijgen en de juiste maatregelen te treffen. En natuurlijk wilt u zich hierbij houden aan geldende wettelijke bepalingen. Onze werkwijze zorgt voor een stevige basis om intern en/of extern maatregelen te nemen, met aandacht voor de continuïteit, het imago en de integriteit van uw organisatie.

Onze werkwijze

Wij zien geregeld organisaties die signalen van fraude negeren of aarzelen bij het inschakelen van een recherchebureau. Dat is begrijpelijk: u heeft (gelukkig) niet elke dag te maken met fraude en het is niet altijd eenvoudig om te beslissen wat de juiste aanpak is van de problemen. Helaas is negeren of uitstellen niet de juiste oplossing. In de alledaagse praktijk zien wij dat er vaak meer aan de hand is dan werd vermoed en dat de schade aanmerkelijk groter is dan werd verwacht door onze opdrachtgevers. Hoe langer u wacht met adequaat optreden, hoe groter uw risico’s en schade! Signum Interfocus is graag uw vertrouwde adviseur als uw organisatie zich in ‘zwaar weer’ bevindt.

Natuurlijk begrijpen wij dat de continuïteit van uw organisatie, juist in een situatie waar mogelijk sprake is van fraude, gewaarborgd moet zijn. Onze werkwijze en onze voorstellen zijn daarop afgestemd. Wij adviseren u ook over maatregelen op het gebied van interne en externe communicatie om te voorkomen dat uw organisatie onnodig imagoschade lijdt. Wij zijn er ook om u te helpen herhaling te voorkomen: Signum Interfocus adviseert u over de risico’s die de integriteit van uw onderneming bedreigen en over mogelijke maatregelen om uw organisatie beter te beschermen.

Over Signum Interfocus

Signum Interfocus Nederland is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkend particulier onderzoeksbureau (POB-nummer: 1299) en handelt in overeenstemming met de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Ook handelen wij volgens de gedragscode Nederlandse Veiligheidsbranche. Onze medewerkers zijn gediplomeerd particulier onderzoeker. Zij stellen hun ruime (recherche) kennis en ervaring ter beschikking van uw specifieke dossier: waardevolle ‘know how & know who’ die zij opdeden bij de politie en andere opsporingsdiensten.