/
  • U bent hier:
   Screening Pre Employment Screening
  • Pre Employment Screening

  • Wanneer u personeel aanneemt, wilt u zeker weten een integere, betrouwbare professional binnen te halen, die de waarheid heeft verteld over wie hij of zij is en wiens CV klopt. Ook rekent u op iemand die het belang van uw organisatie vooropstelt, zorgvuldig omgaat met vertrouwelijke informatie en bij wie geen sprake is van belangenverstrengeling of strijdige nevenactiviteiten. Een middel om deze zaken kaart te brengen, is een Pre Employment Screening, ook wel bekend als een aanstellingsonderzoek of antecedentenonderzoek.

  • Door een nieuwe medewerker te screenen, krijgt u meer zekerheid over de betrouwbaarheid en integriteit van uw nieuw aan te stellen medewerker. Allereerst gaat er een preventieve werking uit van het screenen als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Een sollicitant die iets te verbergen heeft, zal waarschijnlijk niet het risico nemen ontdekt te worden. Ten tweede wordt helder welke andere activiteiten of belangen een nieuwe medewerker heeft, die bijvoorbeeld strijdig kunnen zijn met de doelstellingen of klanten van uw onderneming. Verder brengt een screening ook eventuele relevante onderwerpen aan het licht, die in het onbewuste domein van een kandidaat aanwezig zijn. U kunt hierbij denken aan het onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie of een medewerker die zich (zeer) beperkt bewust is van de integriteitsrisico’s die horen bij het soort functie dat hij of zij bij uw organisatie gaat bekleden, zoals in de omgang met leveranciers en klanten.

  • Onze werkwijze

   Signum Interfocus is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkend particulier recherchebureau. De medewerkers die de screening uitvoeren zijn hier speciaal voor opgeleide professionals met uitgebreide ervaring en achtergrond in opsporing, fraudeonderzoek en human resources. De uitvoering van de screening geschiedt door deskundige en gescreende medewerkers van Signum Interfocus die de dynamiek van de organisatie en functie kennen en deze kunnen vertalen naar integriteitrisico’s. Zij combineren de scherpe blik van de particulier rechercheur met de organisatiesensitiviteit en het tact wat nodig is om de screening voor kandidaat en opdrachtgever, professioneel en zo prettig mogelijk te laten verlopen.

   Richtlijnen
   Wij screenen conform de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft afgegeven, als het gaat om zorgvuldigheid en proportionaliteit van de screening. Een kandidaat mag niet zwaarder worden gescreend dan noodzakelijk. Het niveau van de screening wordt derhalve afgestemd op de risico’s die de functie in kwestie met zich meebrengt.

   Maatwerk en advisering
   Indien gewenst kan Signum Interfocus adviseren en begeleiden bij het classificeren van de functies binnen uw organisatie, naar risicoprofiel en bijbehorend screeningsprofiel. Eveneens kunnen wij betrokkenen binnen uw organisatie (directie, HR, recruitment, OR) informeren over de nut en noodzaak, richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en over de uitvoering van de screening.

   Signum Interfocus biedt maatwerk screening met uitgebreide aandacht voor de kandidaat, waarbij u als opdrachtgever wordt geadviseerd, als het gaat om het inzetten van screening en de communicatie hierover richting kandidaat en de rest van de organisatie. De in te zetten screening moet immers passen bij de functie, de organisatie en recht doen aan de positieve uitgangspositie die de basis vormt voor elke afgeronde sollicitatieprocedure

   Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid
   Wij screenen alleen met uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat. Ook leggen wij de rapportage aan de kandidaat ter goedkeuring voor, alvorens deze naar onze opdrachtgever wordt verzonden. Signum Interfocus handelt conform wettelijke bepalingen en de gedragscode van de Wbp en gaat op discrete en vertrouwelijke wijze om met gegevens.

  • Het screenen van leden van de raad van toezicht/commissarissen, bestuurders en directeuren vraagt extra tijd en verdieping als het gaat om het digitale onderzoek, het inwinnen van referenties en het voeren van een integriteit interview. Daarnaast stelt het zwaardere eisen aan de gesprekspartner als het gaat om senioriteit in gesprekken met referenten en kandidaat. Kennis van de dynamiek van organisatieprocessen en beïnvloeding en beslissing op dit niveau is vereist. Onze consultants op management- en directieniveau beschikken over jarenlange ervaring als trainer, adviseur en auditor, kennen de integriteitrisico’s in de boardroom en spreken de taal van kandidaten op executive niveau.

   Signum Interfocus heeft jarenlange ervaring met het screenen van directieleden in onder meer de bouw- en aannemerij, woningcorporatiesector, bij onderwijsinstellingen en accountancy.

   Lees hier meer over de Executive Screening